Cenu Neuron za přínos světové vědě získá i Jan Peřina

Laureát Ceny Neuron za přínos světové vědě 2016 profesor Jan Peřina.
Foto: archiv JP
Wednesday 2 November 2016, 15:00 – Text: Martina Šaradínová

Cenu Neuron za přínos světové vědě v oboru fyzika získá  letos profesor Jan Peřina z přírodovědecké fakulty a Společné laboratoře optiky. Nadační fond ocení celkem šest českých vědců za vědecké zásluhy světového měřítka. Jejich jména zveřejnil dnes, laureáti ceny převezmou 24. listopadu.

„Je nám ctí, že můžeme i letos ocenit šest osobností, které právě ve světové vědě zanechaly nesmazatelné stopy. Někteří z letošních laureátů stáli u zrodu oborů nebo zásadně ovlivnili jejich současnou podobu. Vychovali generace mladých vědců a jejich cesta druhou polovinou dvacátého století napoví mnoho i o jejich postojích a osobní integritě,” řekla předsedkyně správní rady NF Neuron Monika Vondráková.

Profesor Jan Peřina dosáhl mezinárodního věhlasu svými publikacemi o kvantové, statistické a nelineární optice a teorii koherence světla. Podílel se na objevu vlastností neklasického světla. Cenu Neuron vnímá jako ocenění své více než padesátileté vědecké práce.

„Za tu dobu se vystřídaly různé časy, činnosti byly docela rozmanité a podmínky pro vědeckou práci se také proměňovaly. Bylo potřeba hodně úsilí, trpělivosti i nadšení pro vědu. Měl jsem celou řadu spolupracovníků, takže ocenění je uznáním i jejich práce. Cena ale patří i zakladateli olomoucké školy kvantové optiky, jímž byl profesor Bedřich Havelka,“ uvedl profesor Peřina, který stále spolupracuje s tuzemskými i zahraničními kolegy a podílí se na projektech a publikační činnosti.

„Osobnost a činnost profesora Peřiny je neoddělitelně spojená s českou vědou obecně a klasickou a kvantovou optikou zvláště. V průběhu své vědecké kariéry realizoval, podobně jako jiní mezinárodně uznávaní vědci, řadu funkcí. V první řadě je to jeho role vědce mezinárodního věhlasu, dále funkce organizátora vědecké práce a v neposlední řadě pedagoga, který vychoval řadu dalších optiků, kteří pokračují v jeho práci u nás i v zahraničí,“ stojí mimo jiné na webových stránkách NF Neuron.

Profesor Peřina absolvoval v roce 1964 Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého, kde od té doby stále pracuje. Zároveň působí ve Společné laboratoři optiky Univerzity Palackého a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR.

Kromě něj převezme ocenění rovněž chemik Josef Michl, s nímž se členové olomoucké akademické obce mohli potkat při jeho přednášce v rámci cyklu Rudolf Zahradník Lecture Series. V oboru matematika cenu získá Pavel Exner, za medicínu Milan Šamánek, v oboru společenských věd Leopold Pospíšil a za biologii Jan Svoboda. Během slavnostního večera převezme také devět mladých talentovaných vědců Neuron Impulsy ve výši 6,5 milionu korun na výzkumné projekty. Letos nově finančně podpoří i dva mladé vědce do 33 let věku.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)