Čtyřicet let žijí univerzitou, ale akademici to nejsou. Mezi prvními oceněnými je i manželský pár

Foto: Jakub Čermák
Wednesday 20 December 2023, 8:32 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Vedoucí studijního oddělení pedagogické fakulty i řidič z rektorátu jsou mezi prvními mimořádně oceněnými neakademickými pracujícími na Univerzitě Palackého. Rektor Martin Procházka včera osmnácti z nich slavnostně předal pamětní medaili.

Smyslem nově zavedeného ocenění je především vyzdvihnout nepostradatelnou roli technickohospodářských a dělnických profesí při podpoře vzdělávací a výzkumné činnosti univerzity a zároveň připomenout postavení Univerzity Palackého jako jednoho z největších zaměstnavatelů Olomouckého kraje.

„Možná máme někdy tendenci vnímat jejich práci jako samozřejmou, jsem ale přesvědčený, že bez přičinění těchto zaměstnanců by se univerzita neobešla. Je důležité si to připomínat. Věřím, že se nám podaří založit novou tradici a že vůči lidem pracujícím na těchto pozicích je to jasný vzkaz, že si naše univerzita jejich práce váží,“ řekl ke vzniku ocenění rektor UP Martin Procházka.

Své dva zástupce nominovaly fakulty, vysokoškolský ústav a rektorát včetně dalších univerzitních jednotek. Za pedagogickou fakultu byla jednou z oceněných vedoucí studijního oddělení Libuše Lysáková, která na univerzitě působí osmačtyřicátým rokem. Nezávisle byl rektorátem nominován i její manžel Jan Lysák, řidič Autoprovozu UP.

„Má první reakce byla – tak už mne dohnaly odpracované roky. Když jsem ve svých 19 letech vstupovala do pracovního procesu na Univerzitu Palackého, ani v tom nejdivočejším snu mě nenapadlo, že budu jako aktivní zaměstnankyně otevírat okénko s číslicí 48. Samozřejmě jsem oceněním velmi potěšena a není sporu o tom, že zvyšuje vnitřní motivaci k výkonu, sebevědomí i sebeúctu,“ uvedla Libuše Lysáková a dodala, že Univerzitu Palackého vnímá jako největšího a nejstaršího zaměstnavatele v Olomouckém regionu, ke kterému se může hrdě hlásit.

V nominacích hrála roli vysoká úroveň pracovního výkonu, profesionální a zodpovědný přístup k plnění pracovních úkolů, loajalita k univerzitnímu prostředí i osobnostní charakteristiky, které z vybraných pracovníků činí neodmyslitelnou součást jejich pracoviště i vzor pro kolegy.

„Ocenění obdrželi z rukou rektora pamětní medaili naší univerzity, drobné dárky z UPointu a finanční odměnu,“ řekla kvestorka UP Petra Jungová, pod niž spadá oddělení řízení lidských zdrojů UP, s tím, že se oceňování neakademických pracujících bude opakovat každoročně.

„Je naprosto skvělé, že vzniklo takovéto ocenění pro ‚neakademiky‘, které, pevně věřím, zakoření na UP i v dalších letech. Znám napříč univerzitou mnoho schopných, pracovitých, ochotných, zodpovědných a empatických kolegyň a kolegů, kterým bych toto ocenění velmi přála. A upřímně, jsem šťastná, že toto ocenění (nezávisle na mně) obdržel i můj manžel. Ten svou původní profesi automechanika spojil s UP v roce 1980. Později si na čas odskočil k jinému zaměstnavateli, aby záhy zjistil, že Univerzita Palackého byla ta správná volba, a vrátil se zpět,“ uzavřela Libuše Lysáková.

Seznam oceněných neakademických pracujících za rok 2023 (včetně argumentace nominující fakulty/jednotky)

Rektorát a ostatní jednotky UP:

Mgr. Helena Sedláčková — ředitelka Knihovny UP

Helena Sedláčková na univerzitní půdu vstoupila v roce 1999, prošla různými pozicemi od katalogizátorky přes vedoucí oddělení katalogizace až po ředitelku, kterou je od roku 2014. Knihovnám a knihovnictví zasvětila téměř celý svůj profesní život a za dobu jejího vedení se jí podařilo z Knihovny UP vytvořit určité komunitní centrum. Kromě rozsáhlých odborných znalostí je pro ni typická vysoká míra empatie jak vůči podřízeným, tak i vůči studentům. Neúnavně hledá možnosti, jak utvářet pozitivní pracovní prostředí a jak pozvednout fungování své knihovny s prioritou naplnit potřeby a přání studentů. Je aktivní v širší knihovnické komunitě a velmi ráda hledá inspiraci pro rozkvět knihovny také v zahraničí. Zejména díky paní ředitelce má UP moderní knihovnu pro 21. století.

Jan Lysák — řidič

Jan Lysák by se dal vystihnout dvěma slovy – řidič profesionál – a to „profesionál“ v každém smyslu tohoto slova. Řízení a auta jsou jeho celoživotním posláním, na UP působí s několika přestávkami bezmála 35 let. Spolehlivý, dochvilný, vždy ochotný, diskrétní a s citem pro vyhodnocení nálady a chuti ke konverzaci se svými pasažéry. Jako řidič je vysoce profesionální, zodpovědný za své cestující a jejich přepravu. Pokud řídí pan Lysák, nebojíte se v autě usnout, protože víte, že vás v pořádku dopraví kamkoliv.

Filozofická fakulta:

Ing. Kamila Večeřová — asistentka/sekretářka katedry anglistiky a amerikanistiky

Óda na Kamilu Večeřovou by vydala na ságu. Empatická víla, která ví, co člověk potřebuje, ještě dřív než on sám. Je laskavá a zachraňuje tonoucí z těch nejprekérnějších situací. Kolik ztracených studentů vděčí za svůj diplom právě jí, kolik roztržitých kolegů zachraňuje od administrativních přešlapů. Pracovitější a zodpovědnější duši nenajdete. Žádný úkol pro ni není moc malý ani moc velký; umí se hodit do kostýmku i vyhrnout si rukávy.

Lea Traplová — asistentka/sekretářka katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky

Katedra mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky se dynamicky proměňuje, některé jistoty však zůstávají. Tou největší je sekretářka Lea Traplová, která obětavě vytváří skvělé zázemí pro studenty i pedagogy. Její dosavadní patnáctileté působení na katedře přesahuje „běžnou“ agendu dané pracovní pozice; Lea nezřídka plní funkci poradce, analytika či psychologa. Její obrovské pracovní nasazení je obdivuhodné a množství pozitivní energie nezměrné. Když absolventi vzpomínají na studium, nikdy neopomenou zmínit Leu Traplovou.

Pedagogická fakulta:

Mgr. Libuše Lysáková — vedoucí studijního oddělení

Libuše Lysáková spojila svůj život s Univerzitou Palackého v Olomouci již v roce 1976. V září tohoto roku se stala pracovnicí rektorátu univerzity, kde působila několik let, poté se stala zaměstnankyní pedagogické fakulty — jíž zůstala věrná dodnes. Libuše Lysáková nastoupila na studijní oddělení fakulty, kde zprvu působila jako řadová studijní referentka. Krátce po sametové revoluci se ujala vedení tohoto klíčového oddělení fakulty a je to už více než třicet let, co na této náročné pozici působí. Za tu dobu prošly jejíma rukama tisíce, ba statisíce studujících. Jak sama říká, Univerzitě Palackého je věrná celý svůj život, lidé na fakultě jsou její druhou rodinou. Pedagogická fakulta by jí ráda vyslovila upřímné poděkování za věrnou a spolehlivou službu akademické obci pedagogické fakulty a za to, že byla vždy zárukou kvalitního fungování té nejdůležitější agendy.

Mgr. Emilie Petříková — asistentka děkana

Emilie Petříková spojila své působení s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci v roce 1979. Během více než čtyř desetiletí strávených na Univerzitě Palackého a na její pedagogické fakultě zastávala různé pozice: byla zaměstnána např. jako referentka pro vědu a výzkum nebo v kanceláři akademického senátu fakulty; aktuálně působí jako asistentka děkana. Mimo to byla v předešlých letech angažována rovněž jako pracovnice Kanceláře Akademického senátu UP. Emilie Petříková věnovala fakultě celý svůj profesní život a vždy byla oporou všem, s nimiž spolupracovala: jak akademickým pracovníkům nebo funkcionářům, tak i studentům doktorského studia, jimž uměla vždy poradit a nasměrovat je. Svým sympatickým nadhledem a humorem dokázala řešit i náročné situace, které se někdy s akademickým životem pojí. Pedagogická fakulta by jí ráda vyslovila upřímné poděkování za vše, co pro akademickou obec vykonala.

Právnická fakulta:

Mgr. Eva Hrudníková — vedoucí oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory

Eva Hrudníková je srdcem i duší oddělení komunikace, vnějších vztahů a konferenční podpory Právnické fakulty Univerzity Palackého. Díky ní se oddělení rozvinulo z pouhé sekce komunikace se zaměstnanci na sebevědomé PR oddělení. Díky Evě má fakulta i okolí vždy povědomí o tom, co se na fakultě děje. Eva je srdcem každé akce, o které vždy napíše poutavý článek, který osloví každého. Pro každého, kdo ji na fakultě potká, má vždy připravený úsměv a vlídné slovo.

Marcela Mazuráková — ekonomka

Marcela Mazuráková pracuje jako referentka ekonomického oddělení Právnické fakulty Univerzity Palackého, které je její srdeční záležitostí. Je nepostradatelnou pravou rukou tajemníka fakulty, vždy připravená ochotně pomoci všem, kteří mají dotazy ohledně objednávek, faktur nebo účtování. Její přátelskost, ochota a pečlivost při kontrole účtování projektů znamená, že se můžeme spolehnout na to, že všechny finanční záležitosti jsou v naprostém pořádku.

Cyrilometodějská teologická fakulta:

Mgr. Edita Lukášová — studijní referentka

Edita Lukášová pracuje na fakultě od roku 2019, po celou dobu působí jako studijní referentka a věnuje se oblasti celoživotního vzdělávání, která se v posledních letech na fakultě dynamicky vyvíjela, a to také její zásluhou. Z předchozího zaměstnání si na fakultu přinesla zkušenosti ze sociální oblasti, které uplatňuje v trpělivém jednání s uchazeči o celoživotní vzdělávání i s našimi lektory. Jejím oblíbeným kurzem CŽV je Zvládání stresu.

Kamil Blahut — zámečník

Kamil Blahut pracuje na teologické fakultě od roku 2006. Jeho pracovní zařazení „údržba – zámečník“ vystihuje jen malou část jeho práce, kterou je pro fakultu schopen vykonávat. S jeho příchodem na fakultu jsme s překvapením zjistili, že když se na fakultě něco porouchá, často se to dá opravit ještě ten den. Jeho pracoviště je v podsvětí (tedy ve sklepě), ale objeví se vždy v pravý čas. 

Fakulta zdravotnických věd:

Ing. Alena Cholinská — vedoucí studijního oddělení

Alena Cholinská je vedoucí studijního oddělení FZV, kterou si bez ní nejen studenti, ale i akademici už jen těžko představují. Paní inženýrka hraje nepostradatelnou roli už od chvíle pouhého zájmu o studium na FZV, kdy na dnech otevřených dveří informuje o formálních náležitostech přihlášky a ochotně zodpovídá dotazy. V rámci předmětů k úvodu do studia předává další potřebné informace včetně názorných příkladů toho, jak se může studium zkomplikovat a co v takovém případě dělat. Pod jejíma rukama studijní oddělení vzkvétá a studenti vědí, že když se sem v případě problémů obrátí, tak jim někdo pomůže najít optimální řešení.

Ing. Markéta Nosková — asistentka administrativy Ústavu klinické rehabilitace

Markéta Nosková je součástí FZV od roku 2020, kdy začala působit na Ústavu klinické rehabilitace jako asistentka administrativy. Její příchod byl spojen s rozšířením studijních programů, jejichž rozsáhlou agendu zvládá s neomylným přehledem, často s nadstandardním nasazením nad rámec povinností. Je vždy ochotná kreativně řešit jakoukoliv zátěžovou pracovní situaci, a přitom se současně učit novým procesům a postupům. Její role není pouze administrace, ale také komunikace se studenty i akademiky napříč obory. Svým pozitivním, laskavým, kultivovaným a zároveň rozvážným přístupem přispívá ke zdárnému fungování jak Ústavu klinické rehabilitace, tak celé fakulty zdravotnických věd.

Lékařská fakulta:

Ing. Petra Nakládalová — studijní referentka

Petra Nakládalová je zkušená a vždy laskavá studijní referentka s osmiletou praxí na lékařské fakultě. Ve své práci uplatňuje schopnosti nezávislého řešení problémů a maximální zodpovědnosti. Samozřejmostí jsou empatie, odbornost, profesionalita, individuální přístup. Je vášnivá cyklistka s ekologickým přístupem k životu a milující maminka.

Martina Vičíková — vedoucí ekonomického oddělení

Martina Vičíková je s lékařskou fakultou spjata již od nepaměti a je pevným pilířem ekonomiky a duší celé fakulty. Je velmi pečlivá a empatická. I složité úkoly řeší s nadhledem a maximální zodpovědností. Nejen své kolegyně a zaměstnance, kteří se na ni obrátí, ale i případné kontrolory, kteří na fakultu zabloudí, hýčká k naprosté spokojenosti všech.

Fakulta tělesné kultury:

Lenka Schovánková — vedoucí ekonomického oddělení

Jen málokdo si dovede představit fakultu tělesné kultury bez vedoucí ekonomického úseku Lenky Schovánkové, která je s fakultou a ekonomickým oddělením od jejího zrodu, potažmo s univerzitou od roku 1981. K fakultě neodmyslitelně patří, stejně jako akreditované studijní programy. Je jedním ze základních a stabilních pilířů děkanátu. Se vším si dovede poradit, a pokud je to nezbytné, tak umí skvěle zabojovat a překonat všechny překážky. Pomůže, dá naději a srdce má na správném místě. Díky za ni.

Petr Šebesta — údržbář

Potřebuješ pro něco zajet, něco opravit, namontovat nebo vylepšit? Pak nebudeš na fakultě tělesné kultury hledat nikoho jiného než Petra Šebestu. Je to zlatíčko, správnej chlap s dobrým srdcem. Umí téměř vše a jeho zlaté ruce se na chodu fakulty podepisují více než 26 let. Vždy ochotně vyslechne rozmanitá přání a spolehlivě najde nejlepší řešení. Je radost s ním spolupracovat. A jeho celoživotní vášeň? Modelářství, kdy do nejmenšího detailu precizně vymodeluje, co je třeba – nyní je to dřevěný betlém.

CATRIN:

Mgr. Andrea Nogová — vedoucí grantového oddělení

Andrea Nogová se v oblasti získávání a implementace národních a mezinárodních výzkumných grantů pohybuje od roku 2012, přičemž od roku 2018 působí na Univerzitě Palackého v Olomouci. Nejprve zastávala pozici Specialisty grantové politiky RCPTM a od roku 2021 zde pracuje jako vedoucí CATRIN Grant office. Zaměřuje se zejména na tvorbu grantové strategie vysokoškolského ústavu CATRIN, přípravu strategických projektů a podporu při podávání projektových žádostí do programu Horizon Europe. Důležitým cílem její práce pro Grant office je rozvoj interního systému pro podávání i správu výzkumných grantů a zvyšování know-how vědeckých pracovníků v této oblasti. Mezi své největší pracovní úspěchy řadí zejména prolomení bariéry ve směru k projektům Horizon Europe, kdy se týmu z CATRIN podařilo doslova dostat Univerzitu Palackého v Olomouci na mapu úspěšných žadatelů o tyto typy grantů v České republice. V roce 2023 si potom připsala další významný úspěch, kterým bylo získání klíčového strategického projektu TECHSCALE z výzvy OP JAK Špičkový výzkum.

Mgr. Martina Šaradínová — PR koordinátorka

Martina Šaradínová se na Univerzitě Palackého věnuje oblasti PR a komunikace od roku 2013, nejprve na oddělení komunikace UP, poté na přírodovědecké fakultě a následně v Českém institutu výzkumu a pokročilých technologií – CATRIN, kde se může plně zaměřit na svou nejoblíbenější činnost, jíž je medializace a komunikace vědy. Díky předchozím zkušenostem z novinářské praxe se jí podařilo, i ve spolupráci s oddělením komunikace UP, medializovat řadu výsledků výzkumu olomouckých vědců. Na starosti má i řadu dalších aktivit, jejichž cílem je seznamovat veřejnost s vědou v CATRIN a jejími přínosy pro společnost.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)