Debata o začínajících učitelích přinesla řadu podnětů

O začínajících učitelích debatovali studenti, vysokoškolští pedagogové i učitelé z praxe.
Foto: Martina Šaradínová
Wednesday 16 November 2016, 12:30 – Text: Martina Šaradínová

O přípravě studentů na učitelské povolání, pedagogických praxích, kariérním řádu i o nástrahách, které mladé absolventy čekají po nástupu do škol, hovořili mimo jiné účastníci besedy nazvané Začínající učitel přírodovědných předmětů a matematiky, která se ve čtvrtek uskutečnila na přírodovědecké fakultě. Účastníci se seznámili i se systémem pedagogických praxí na Slovensku.

„Setkání bylo určeno pro budoucí učitele přírodovědných předmětů, pedagogické pracovníky z didaktických oborů a učitele všech typů středních škol. Cílem besedy bylo seznámit účastníky s problematikou začlenění začínajících učitelů do pedagogické praxe,“ objasnila Jana Slezáková z Kabinetu pedagogické přípravy, která na setkání rovněž představila projekt nazvaný Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe řešený společně s pedagogickou fakultou.  

Například se slovenským systémem pedagogických praxí seznámila Soňa Čeretkováz Fakulty přírodních věd Univerzity Konštantina Filozofa v Nitře. Popsala například postavení pedagogických praxí v učitelském studijním programu, výběr cvičných učitelů a jejich spolupráci s univerzitou, úlohu didaktika odborného předmětu, dokumentaci a reflexi absolvované pedagogické praxe. V přednášce Jany Škrabánkové z Ostravské univerzity se účastníci dozvěděli o modelování logické struktury edukačního procesu a s velmi praktickými postřehy z praxe vystoupil například Lukáš Müller, který působí na Gymnáziu Jevíčko.

Zájem účastníků besedy o danou problematiku potvrdila závěrečná debata, která ani po třech hodinách nebrala konce. „Vzešla z ní celá řada výborných podnětů, které určitě využijeme při přípravě nového učebního plánu pro přípravu učitelů matematiky. Nemůžeme učit stále stejně, neboť okolnosti se proměňují a na vysokou školu přicházejí jiní studenti. Na to musíme reagovat a nároky přitom nesnižovat, ale spíše je zaměřit trochu jiným směrem,“ uvedl proděkan Josef Molnár.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)