Die Noblesse im Bild: nová kniha s přispěním Pavla Štěpánka

Z přebalu knihy Die Noblesse im Bild.
Thursday 29 September 2016, 22:07 – Text: Milada Hronová

Pavel Štěpánek, emeritní profesor Univerzity Palackého patří ke spoluautorům nedávno vydané knihy Die Noblesse im Bild. Německy psaná, téměř čtyř set stránková publikace věnuje pozornost fenoménu portrétu a vzniku šlechtických sbírek 16. a 17. století v zemích bývalé habsburské monarchie.  

Knihu sestavila Ingrid Halászová, slovenská historička umění z Trnavské univerzity. Společně s ní se na jejím vzniku podílelo dalších šest autorů.

„Můj příspěvek se zabývá portréty Lobkowiczské sbírky, která je nejrozsáhlejší rodovou sbírkou v Česku včetně Moravy. Lobkowiczská sbírka je unikátní i proto, že obsahuje 40 portrétů španělských mistrů, mezi něž patří Alonso Sánchez Coello, Juan Pantoja de la Cruz i například zeť Diega Velázqueze Juan Bautista Martínez del Mazo,“ řekl Pavel Štěpánek z Filozofické fakulty UP. Je uznávaným českým odborníkem na dějiny umění hispánského i lusofonního světa. Od roku 1976 až do pádu komunismu byl rovněž kurátorem roudnické Lobkowiczské sbírky, o které publikoval desítky esejů, katalogů i knihu se zaměřením na její španělskou část.  

K Lobkowiczům mají podle Pavla Štěpánka velmi blízko i zbylé studie nové knihy.  „Blanka Kubíková z Národní galerie se v knize věnuje rožmberské sbírce, která je také těsně spjatá s lobkowiczskou. Polyxena z Lobkowicz, dcera Vratislava z Pernštejna a Španělky Marie Manrique de Lara, se totiž vdala za Viléma z Rožmberka,“ upřesnil Štěpánek. Také portrétní sbírka rodu Dietrichsteinů na zámku v Mikulově, které se v knize věnuje Petra Medříková, je podle profesora Štěpánka spjata se Španělskem. „Kardinál Dietrichstein i jeho bratři totiž měli španělskou matku, Markétu z Cardony,“ vysvětlil emeritní profesor UP. Řadu studií podle něj v knize završuje významný rakouský historik Friedrich Polleross, který se věnuje portrétní galerii hrabat Lambergů na zámku Ottestein. 

Publikace Die Noblesse im Bild je určena především specialistům, kteří se věnují portrétu. Právě ten je velmi často i významnou složkou sbírkových fondů hradů, zámků a muzeí. Na své si podle Pavla Štěpánka přijdou i milovníci historie, neboť se jedná o znázornění konkrétních historických osob.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)