Dobrovolnické centrum UP obdrželo Cenu za počin roku 2022

Fotogalerie: Vojtěch Duda
Friday 2 June 2023, 14:00 – Text: Martin Višňa

Pomoc dobrovolníků z řad studentů a zaměstnanců Univerzity Palackého lidem, kteří uprchli před ruskou agresí na Ukrajině, ocenilo město Olomouc jako nejvýznamnější počin roku 2022. Cenu města obdržely také osobnosti, které na univerzitě působily – biofyzik Josef Pešák, lékař Libor Kvapil nebo výtvarnice Jana Krejčová. 

Dobrovolnické centrum UP v únoru loňského roku bezprostředně zareagovalo na ruskou invazi a začalo koordinovat zapojení univerzitních dobrovolníků do pomoci uprchlíkům z Ukrajiny. Jen do činnosti Krajského asistenčního centra pomoci Ukrajině (KACPU) se zapojilo na čtyři stovky univerzitních studentů a zaměstnanců, kteří odpracovali desetitisíce hodin: pomáhali s provozem, tlumočením nebo hlídáním dětí. Dobrovolnické centrum UP zprostředkovávalo pomoc také přímo na univerzitě, například při hledání ubytování či právní a psychologické podpory.

„Byl jsem v přímém dění a vím, že bez dobrovolníků všech typů a organizací bychom tu krizi nezvládli. Dokázali jsme pomoci utečencům tak, že jsme zachovali jejich důstojnost a zajistili jejich budoucnost,“ poznamenal při slavnostním večeru v olomouckém Arcibiskupském paláci primátor Miroslav Žbánek.

Cenu za počin roku převzala za Dobrovolnické centrum UP jeho manažerka Vladimíra Sedláčková společně s dobrovolnicemi Kateřinou Kaprálovou a Roksolanou Ilnyckou. „Ocenění si vážíme nejen proto, že je cennou zpětnou vazbou pro stovky nadšených dobrovolníků, kteří se rozhodli pomoci, ale i proto, že vysílá jasný signál, že dobrovolnictví je nesmírně důležité téma pro univerzitu i město. Je za námi velké množství práce, současně si ale uvědomujeme svůj závazek pokračovat v naší činnosti. Válka na Ukrajině totiž stále pokračuje a kolem nás je i spousta dalších společenských problémů a situací, kde mohou dobrovolníci pomoci,“ řekla manažerka centra.

„Vidět naše studentky a studenty, jak jdou bez váhání na pomoc druhým, jak nelitují svého času a okamžitě se stávají plnohodnotnými členy týmu vedle profesionálů, to je opravdu čistá radost. Jsem na ně hrdý a jsem moc rád, že se naše dobrovolnické centrum zapojilo do pomoci Ukrajině v takové míře. Jestli učíme nejen odborné znalosti, ale i solidaritě s těmi, kteří neměli takové štěstí, aby mohli žít v míru, je to dobrá zpráva i pro naši univerzitu,“ uvedl rektor UP Martin Procházka k ocenění pro centrum, které vzniklo v roce 2016 jako vůbec první dobrovolnické centrum zřizované vysokou školou v České republice a které i výrazně přispělo ke zvládání epidemie covidu-19 nejen v Olomouci.

Město Olomouc ocenilo vedle počinu roku také pět významných osobností spjatých s vědou či kulturním a společenským životem – a v případě některých laureátů i s Univerzitou Palackého. Podle rektora je to pro univerzitu čest a jasný doklad toho, že je Olomouc skutečným univerzitním městem.  

Cenu města v oblasti věda a výzkum obdržel biofyzik Josef Pešák, přední odborník na koktavost a řečové vady, který při vyšetřování a testování malých pacientů přišel na to, že koktavé děti mají sníženou specifickou vodivost v plicích. Josef Pešák dlouhodobě působil na Ústavu lékařské biofyziky Lékařské fakulty UP i dalších univerzitních pracovištích. Při předávání cen připomněl, že jeho velkou vášní je folklor, když přítomným zazpíval.

Na Lékařské fakultě UP přednášel a předtím také studoval Libor Kvapil, který byl oceněn za společenský přínos městu. Ve spolupráci s Charitou Olomouc totiž otevřel ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova, první v České republice. Je členem Etické komise LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc. „Dělal jsem, co mě bavilo a co jsem dělal rád. Dostat za to ocenění, to není štěstí, to je klika,“ řekl při přebírání ceny Libor Kvapil, který do Arcibiskupského paláce přišel s ježkem v kleci v kapse – jako před lety u maturity.

V oblasti kultura byla Cena města Olomouce udělena výtvarnici Janě Krejčové, autorce a spoluautorce řady úspěšných expozic a někdejší předsedkyni olomouckého Klubu přátel výtvarného umění, která mimo jiné stála i u obnovy zájmu o svatou Pavlínu, ochránkyni města Olomouce – 400 let patronátu světice si město letos vedle 450. výročí vzniku univerzity připomíná. Jana Krejčová v minulosti také působila na Univerzitě Palackého, podílela se na vydávání sborníků a dalších publikací.

Laureátkou Ceny města v oblasti sportu se stala běžkyně Petra Kamínková a posledním oceněným je bývalý velitel a dlouholetý správce olomoucké posádky, plukovník generálního štábu ve výslužbě a válečný veterán Alois Kadlčík.

Ceny města Olomouc uděluje od roku 1998 lidem, kteří jsou s městem spjati, zasloužili se o jeho zviditelnění a svou prací přispěli ke zlepšení života Olomoučanů. Počin roku byl poprvé oceněn s letopočtem 2009. Více včetně medailonků všech oceněných najdete na cenamesta.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)