Doktorand uspěl se svou vědeckou prací. Z finále přivezl druhé místo

Jaromír Zajíc uspěl se svou studií, ve které se věnoval zadržovacímu právu.
Foto: Archiv JZ
Thursday 20 October 2016, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Druhé místo v kategorii doktorandů, si přivezla Právnická fakulta Univerzity Palackého z Prahy. Na tamní právnické fakultě se konalo letošní československé finále soutěže o nejlepší studentskou vědeckou práci. V sekci doktorandských prací hodnotící komisi zaujala studie Jaromíra Zajíce, ve které se věnoval zadržovacímu právu.

Do pražského finále vyslalo své studenty pět právnických fakult. Své práce před odbornou porotou obhajovalo 56 studentů bakalářského a magisterského programu a 7 studentů doktorského programu. „Naše tříčlenná studentská delegace patřila k nejmenším, o to je úspěch hodnotnější. Každý podobný úspěch našich posluchačů je pro fakultu velmi cenný. Je odrazem kvality výuky i motivací pro další posluchače. Poděkování patří všem třem našim reprezentantům,“ řekla proděkanka pro doktorský studijní program a rigorózní řízení Olga Pouperová. Prestižního klání se vedle Jaromíra Zajíce účastnili Zdeněk Červínek a Tomáš Grygar, který se do soutěže zapojil se dvěma pracemi ve dvou různých oborech.

Jaromír Zajíc se ve své oceněné práci zabýval možností vzniku zadržovacího práva k zaknihovaným cenným papírům. „Nový občanský zákoník považuje za věci v právním smyslu i ty nehmotné, kam spadají právě zaknihované cenné papíry, což jsou zjednodušeně řečeno zápisy v evidenci, ze kterých plyne určité právo. Podle mého názoru i je může věřitel zadržet a také následně prodat, pokud by mu dlužník nezaplatil,“ popsal téma své studie oceněný doktorand. Vyzdvihl také spolupráci s Petrem Téglem, z katedry soukromého práva a civilního procesu, který byl konzultantem jeho práce.

Podle Jaromíra Zajíce o jeho úspěchu rozhodlo samotné vystoupení před komisí. „Ve finále už asi nemůže být pochyb o kvalitě písemného zpracování. Jsem rád, že jsem zaujal. Nejen pro právníka obecně, ale pro doktoranda je nesmírně důležité umět získat si publikum. Zejména když vyučuje semináře, kde je oproti starším zkušeným kolegům ve velké nevýhodě,“ zhodnotil doktorand. Účast v podobných soutěžích studentům doporučuje. „Úspěch sice po chvíli opadne, ale bude tvořit součást počátku budoucí kariéry. Ať už třeba tím, že studentům otevře dveře k zajímavým zaměstnavatelům,“ dodal Jaromír Zajíc.

Právnická fakulta Univerzity Palackého měla zastoupení i v hodnotících komisích. V porotách jednotlivých sekcí usedli Michal Bartoň, Václav Stehlík, Olga Pouperová a Zdeněk Kopečný.

Československému finále vždy předcházejí fakultní kola. V Olomouci se koná pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž. Porotci v ní letos hodnotili 14 prací odevzdaných studenty doktorského programu a 11 prací studentů magisterského programu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)