Doktorandka právnické fakulty Eliška Marešová uspěla se svou vědeckou prací

Mezinárodní kolo se letos konalo hybridní formou, kdy někteří soutěžící i členové komisí byli přítomni fyzicky, někteří pouze online. Foto: PF UK v Bratislavě
Wednesday 13 October 2021, 8:00 – Text: Eva Hrudníková

Doktorandka Eliška Marešová uspěla v česko-slovenském kole právnické soutěže O nejlepší studentskou práci za rok 2021. Se svým odborným příspěvkem Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení obsadila v doktorandské sekci dělené 2. místo. Mezinárodní finále pořádala Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě.

Do bratislavského finále nominovaly své posluchače všechny čtyři české právnické fakulty a tři slovenské. Olomouckou reprezentovalo pět studentů, kteří vzešli z fakultního kola soutěže ve Studentské vědecké a odborné činnosti. Mezinárodní kolo se letos konalo hybridní formou, kdy někteří soutěžící i členové komisí nebyli přítomni fyzicky, ale pouze online. „Tento režim trochu komplikoval komunikaci, ale nijak zásadně neovlivnil kvalitu a objektivitu soutěže. Musím pogratulovat kolegům z Bratislavy, soutěž zvládli výborně zorganizovat navzdory nepříznivé pandemické situaci,“ řekl Ondrej Hamuľák, proděkan pro vědu a výzkum PF UP, který byl členem jedné z hodnotících komisí.

„Bohužel letos jsme do soutěže vyslali pouze pět zástupců, ale i tak jsme do Olomouce přivezli jedno cenné umístění. I to je potvrzením dobré práce na fakultě a vysoké úrovně našich posluchačů,“ zhodnotil Ondrej Hamuľák.

Současně se zamyslel nad nižším počtem soutěžících. „Pandemie příliš nepřála výzkumným aktivitám ve společenských vědách, včetně právního výzkumu. V našich vědních disciplínách je výzkum často věcí diskurzu, debat, výměny názorů, tedy závisí i na osobních potkáváních se, která inspirují a motivují. Bez těchto vstupních předpokladů samozřejmě klesá i produktivita výzkumníků. Obzvlášť je to viditelné u studentského, juniorního výzkumu, kde nadaný student potřebuje mentora a zpětnou vazbu. Vloni a letos nám nebylo dovoleno setkávat se se studenty osobně a tím se trochu vytratil aspekt motivace i inspirace. I proto klesl počet soutěžících ve fakultním kole, a tím pádem i počet možných zástupců v česko-slovenském finále,“ vysvětlil proděkan.

Ve výsledkové listině česko-slovenského kola byla PF UP vidět díky Elišce Marešové. Studentka 3. ročníku doktorského studijního programu Teoretické právní vědy obhajovala před komisí práci Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení. Získala za ni dělené 2. místo. „Téma jsem si zvolila tak, aby korespondovalo s mým výzkumem k připravované disertační práci. To je ostatně podle mého názoru jedna z výhod této soutěže, že není nijak limitována co do zvoleného tématu a právního odvětví,“ uvedla úspěšná doktorandka s tím, že vědeckou práci konzultovala se svou školitelkou Bronislavou Coufalovou.

Eliška Marešová si cení hlavně odborných reakcí. „Účast v soutěži považuji za skvělou zkušenost, minimálně proto, že je v ní zahrnuta kvalitní zpětná vazba k napsané práci v podobě dvou posudků a následné diskuze po ústní prezentaci.“ Přínosná pro ni byla také možnost účastnit se výstupů ostatních kolegů. Soutěž by doporučila zejména těm, kteří se chystají svůj odborný text publikovat. „Právě připomínky ze soutěže jsou tím, čím text obohatit či jej učinit kvalitnějším.“

Olomoucká fakulta měla v mezinárodním finále zastoupení také v hodnotících komisích. Vedle proděkana Ondreje Hamuľáka posuzovali výkony studentů Kamila Bubelová, vedoucí katedry teorie práva a právních dějin, a Ondřej Horák z téže katedry.

Za rok bude česko-slovenské kolo soutěže O nejlepší studentskou práci pořádat košická právnická fakulta. „Na fakultní úrovni diskutujeme určité drobné změny. Například vyhlášení oborových sekcí. Naším cílem je motivovat studenty a zvýšit jejich zájem o soutěž,“ dodal Ondrej Hamuľák. Na PF UP se soutěž koná od roku 2007, původně pod názvem Monseho studentská vědecká soutěž.

Zástupci PF UP v česko-slovenském finále

Magisterská sekce

Renáta Boráková: Vybrané problémy Národní databáze DNA v České republice
Tereza Tina Rašťáková: Výkon funkce na věčné časy? Prodlužování funkce člena voleného orgánu v době pandemie

Doktorandská sekce

Mgr. Pablo Martínez Ramil a Haridian Bolaños Frasquet: What about contemporary cyborgs? Bodily integrity right in the technological era
Mgr. Ivan Ryška: Shift from cultural property to cultural heritage and its possible consequences for International Criminal Law
Mgr. Eliška Marešová: Problematika získávání informací z mobilních telefonů v rámci trestního řízení

Back