Emeritní primář olomoucké psychiatrie Jaromír Vachutka slaví životní jubileum

Foto: Renáta Klvačová, archiv JV
Thursday 22 December 2022, 10:28

Bývalý zástupce přednosty pro léčebnou péči, emeritní primář Psychiatrické kliniky Fakultní nemocnice Olomouci a zakladatel univerzity třetího věku, MUDr. Jaromír Vachutka, CSc., slaví 75. narozeniny.

Období studií a vědecké práce

Jaromír Vachutka se narodil na Štědrý den roku 1947 v Mohelnici. Po maturitě zahájil studium na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Po promoci v roce 1973 byl přijat na psychiatrickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc, kde v letech 1982–1995 působil ve funkci zástupce přednosty pro léčebnou péči. Svou kandidátskou disertační práci obhájil v roce 1988 na téma Katamnestická studie poporodních schizofrenních psychóz. V roce 1989 se stal soudním znalcem z oboru zdravotnictví pro obor psychiatrie. Jaromír Vachutka se věnoval zejména biologickým přístupům v diagnostice a terapii psychických poruch. Ve spolupráci se svou manželkou Marií, klinickou psycholožkou se mu podařilo získat díky sponzorům finanční prostředky na zakoupení nejmodernějšího přístroje pro ECT Thymatron (fa Somatics-USA).

Vedle své léčebné preventivní činnosti působil jako externí vyučující na LF UP, jako spoluautor se podílel na skriptech Základy psychiatrie pro speciální pedagogy (Olomouc 1991).

Jaromír Vachutka patřil mezi první lékaře psychiatrické kliniky, kteří se zapojili do multiklinických studií psychofarmak. Spolupracoval na studiích s významnými zahraničními farmaceutickými firmami, které velmi oceňovaly jeho exaktní přístup. Vedle odborných publikací je významná i Vachutkova osvětová činnost – publikoval více než sto různých zdravotně výchovných článků.

Jaromír Vachutka založil první univerzitu třetího věku v ČSR – rok před otevřením UTV v Praze. První polistopadový rektor UP, prof. PhDr. Josef Jařab, CSc., napsal: „I přes odpor oficiálních představitelů univerzity i města prosazoval doktor Vachutka už v 80. letech myšlenku vzdělávání seniorů a jeho snahy nacházely ve společnosti žádoucí odezvu. Až revoluční rok 1989 umožnil Univerzitě Palackého přijmout program Univerzity třetího věku za svůj.“ Díky J. Vachutkovi v roce 1993 odpromovali na U3V první absolventi. Za aktivitu ve vzdělávání seniorů a organizační obětavost se dostalo J. Vachutkovi poděkování od OV ČSČK.

Služba pacientům

Po 25 letech působení na psychiatrické klinice Fakultní nemocnice Olomouc a LF UP v Olomouci opouští J. Vachutka akademické prostředí a od roku 1995 otevírá na Jánského ulici v Olomouci privátní psychiatrickou a psychologickou ordinaci. Společně s manželkou Marií léči všechny druhy závislostí včetně následné péče v oblasti intervence a prevence. K častým pacientům patřily osoby s depresemi, úzkostmi nebo osoby s poruchami příjmu potravy. Kromě psychofarmakoterapie se snažil vyvolat u svých pacientů zájem o zdravý životní styl a pohybovou aktivitu. Sám se od studií věnoval lehké atletice. Během studia na gymnáziu Jana Opletala v Litovli založil Memoriál Jana Opletala v přespolním běhu (dnes Po stopách Jana Opletala a Memoriál Jiřího Vaci) a zároveň zvítězil v jeho 1. ročníku. Byl jedním ze zakládajících členů a prvním předsedou TJ Liga 100 Olomouc. Ve Fakultní nemocnici v Olomouci organizoval běžecké závody a sám vyhrál první krajské přebory zdravotníků v Ostravě.

Se svou ženou Marií žije J. Vachutka spokojeně 47 let. Manželé Vachutkovi vychovali syna Jaromíra a dceru Marii, a radují se z pěti vnoučat. Lásku k divadlu a slavnostní návštěvy pražského Rudolfina spojují se zdravým životním stylem a chatařením.

PhDr. Renáta Klvačová, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)