Etika a kultura krizové komunikace. Teologická fakulta otevírá druhý distanční program

Ilustrační foto: Martin Višňa, grafika: CMTF UP
Wednesday 27 March 2024, 12:00 – Text: Lenka Peřinová

Studijní nabídku Cyrilometodějské teologické fakulty UP obohatil nově schválený navazující magisterský program Etika a kultura krizové komunikace. V distančním formátu nabídne online studijní materiály – přednášky největších kapacit z oboru. Posluchači se mohou během dvou let studia těšit na interaktivní kurzy i online webináře. Přihlášky fakulta přijímá do 30. dubna 2024. 

Ke studiu mohou být přijati uchazeči s bakalářským titulem. Přijímací zkouška se bude skládat z motivačního dopisu a ústního pohovoru. Jde o druhý distanční program, který vedle Teologie online fakulta nabízí.

Hlavní myšlenkou oboru, který reaguje na aktuální požadavky praxe, je připravit absolventa, který bude umět analyzovat a aktivně se podílet na strategiích sdílení informací v průběhu krizí. Naučí se připravit a vést komunikační strategii, poskytovat odborné konzultace a dělat kvalifikovaná rozhodnutí pod tlakem.

„S rostoucím vlivem sociálních sítí, rozšířením kybernetických útoků, dezinformací a konfliktů vzniká ve společnosti naléhavá potřeba znalosti krizových komunikačních strategií. S myšlenkou na tyto kontexty jsme začali připravovat podklady pro akreditaci nového studijního programu,“ uvedl garant programu Jaroslav Franc z katedry komunikace.

Studium bude probíhat v prezenční i kombinované formě. Studenti se v rámci výuky setkají s řadou profesionálů, kteří se na novém studijním programu podílejí – například Krizovou komunikaci a její etické aspekty budou vyučovat Jan Tomandl z České tiskové kanceláře či Jan Kučmáš, specialista na krizovou komunikaci v AMI Communications.

„Program je postavený na myšlence trvale udržitelné komunikace, která se nejlépe osvědčí v komunikaci krizových situací. Je designovaný pro studenty, kteří mají zájem o etické otázky provázející komunikační strategie během krize ve všech jejich fázích,“ doplnil Jaroslav Franc.

Absolventi programu porozumí příčinám společenských, informačních, mezináboženských a interkulturních konfliktů a jimi motivovaného násilí. Budou schopni poučeně posoudit etické aspekty navržených strategií a citlivě je implementovat do praxe s ohledem na vzniklý krizový kontext a sociální dopady řešené situace. Uplatnění najdou v komerční i státní sféře či v neziskových organizacích.

Informace k navazujícímu magisterskému studijnímu programu Etika a kultura krizové komunikace jsou k dispozici na webové stránce www.krizovakomunikace.cz.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)