Expresivní terapie v Ruské federaci

Workshop v Českém centru v Moskvě.
Foto: Julia Zholobova
Thursday 13 October 2016, 9:58

Kniha - Experti z oddělení expresivních terapií Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Milan Valenta, Oldřich Müller a Martin D. Polínek) byli pozváni Českým centrem v Moskvě, aby prezentovali právě vydanou monografii Expressivnaja terapia v specialnoj pedagogike (Expresivní terapie ve speciální pedagogice), mezinárodního česko-ruského kolektivu autorů.

Jedná se již o druhou publikaci vydanou v Ruské federaci kolektivem autorů se zmíněného ústavu (v roce 2013 vyšla v nakladatelství Kogito-centr Moskva Dramaterapija), přičemž se v obou případech jedná o jedinečné tituly v celé Ruské federaci.

Monografie zúročuje společné mezinárodní výzkumné aktivity expertů Moskevské státní univerzity, Petrohradské Gercenovy univerzity a naší alma mater. V rámci prezentace knihy (v Českém centru) byly osloveni pedagogové a studenti z moskevských humanitně zaměřených univerzit, se kterými byly diskutovány možnosti spolupráce a vzdělávání ruských studentů oboru defektologija a korekcionnaja pedagogika (Speciální pedagogika) na Univerzitě Palackého.

Vzhledem k velkému zájmu o danou publikaci se již připravuje druhé rozšířené vydání ještě v tomto roce. Expresivní přístupy ke klientům se zdravotním postižením byly také prezentovány odborné veřejnosti ve vyžádaných seminářích a workshopech v rámci mezinárodního teatroterapeutického festivalu Proteatr, díky čemuž byla navázána výzkumná a publikační spolupráce v oblasti múzických terapií s Psychologicko-pedagogickou fakultou Jaroslavské státní Děmidovy univerzity. Dále byli čeští experti osloveni ruským fondem ohrožených dětí (Viktoria) ve věci jejich  teatroterapeutické a dramaterapeutické intervence v dětských vesničkách na Kavkaze.

Mgr. Oldřich Müller, Ph.D., Ústav speciálněpedagogických studií PdF UP

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)