FF nově nabízí praktické magisterské studium tlumočnictví a překladatelství

Filozofická fakulta.
Foto: Milada Hronová
Sunday 15 December 2019, 8:00 – Text: (red)

Katedra romanistiky filozofické fakulty má nově ve své studijní nabídce španělskou a francouzskou filologii se zaměřením na tlumočnictví a překlad. Zájemci o uvedené studium si mohou podat přihlášku do půlky března. První studenti do nového magisterského programu nastoupí na podzim.

„Nový studijní program se liší od běžné filologie svým praktickým zaměřením. Obsah studia je skoro z poloviny tvořen předměty, které připravují posluchače na práci překladatele či tlumočníka. Nejde jen o kurzy, ve kterých se studenti učí překládat a tlumočit konkrétní texty, správný profesionál musí ovládat také základy práva či si dokonale osvojit právní a obchodní terminologii, a to v mateřském i cizím jazyce,“ řekl Radim Zámec z katedry romanistiky a zároveň jeden z hlavních tvůrců nového programu.

Kromě známých tváří přizvala katedra romanistiky k výuce i odborníky z praxe. Praktické kurzy budou učit například soudní překladatelé, úspěšná tlumočnice, či experti z právnické fakulty. „Jsme si vědomi toho, že dnešní svět neustále přetváří nové technologie, proto chceme studenty naučit využívat k práci IT nástroje, které se staly běžnou součástí práce překladatele,“ dodal Radim Zámec.

Vedoucí katedry romanistiky Daniel Nemrava doplnil, že si na své v novém studijním programu přijdou i milovnici literatury a lingvistiky. „Překladatel i tlumočník by měl mít všeobecný kulturní rozhled a vytříbený jazykový cit, k čemuž četba literatury a filologické studium obecně může významně napomoct,“ zdůraznil.

Španělská a francouzská filologie se zaměřením na tlumočnictví a překlad se uchazečům nabízí jako prezenční jednooborové studium. Hlásit se do něj mohou absolventi bakalářských filologických oborů se znalostí španělštiny nebo francouzštiny z České republiky i ze Slovenska. 

      

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)