Filologické katedry FF UP se stěhují do rekonstruovaných prostor

Rekonstrukce skončila. Filologické katedry se vracejí do objektu v Křížkovského ulici.
Fotogalerie: Milada Hronová
Monday 29 January 2018, 12:01 – Text: Milada Hronová

Po více než dvou letech se filologické katedry a děkanát filozofické fakulty stěhují zpět do nově zrekonstruované budovy v Křížkovského ulici 10. Už dnes opouští třídu Svobody katedra anglistiky a amerikanistiky.

Cílem rekonstrukce objektu filozofické fakulty v Křížkovského ulici číslo 10 bylo přizpůsobit budovu z počátku dvacátého století potřebám současného univerzitního života. Rekonstrukce, která začala v roce 2015, zahrnovala úpravu všech typů povrchů, výměnu rozvodů a inženýrských sítí, změny vnitřního uspořádání i úpravy exteriérů. Dočasnými pracovišti všech filologických kateder se staly třída Svobody 26 a bývalé koleje Marie Kudeříkové v Kateřinské ulici.

„Během dneška a zítřka se jako první do původních prostor přemístí katedra anglistiky a amerikanistiky. Poté se začnou do rekonstruovaných prostor stěhovat také katedry germanistiky, bohemistiky, romanistiky a katedra slavistiky včetně polonistiky,“ řekl Vladimír Polách, proděkan fakulty. Během února se do objektu v Křížkovského ulici číslo 10 přemístí i studijní oddělení, ekonomické oddělení, děkanát, mzdové a personální oddělení a oddělení infrastruktury. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)