Filozofická fakulta bude volit děkana už v říjnu

Akademický senát filozofické fakulty schválil harmonogram voleb děkana.
Foto: Milada Hronová
Sunday 4 June 2017, 7:33 – Text: Milada Hronová

Akademický senát filozofické fakulty vyhlásil volby děkana. Podle schváleného harmonogramu budou senátoři volit nového děkana 11. října. Písemné návrhy může akademická obec podávat AS FF UP už od středy 7. června.

Filozofická fakulta hledá děkana pro funkční období 2018 – 2022. O tom, kdo se jím stane, rozhodne akademický senát fakulty 11. října. Písemné návrhy bude přijímat kancelář AS FF UP od 7. června do 6. září. Kandidáti, kteří vyjádří souhlas s kandidaturou, se budou před akademickou obcí prezentovat 4. října v 16 hodin. Jméno nového děkana nebo děkanky bude známé o týden později 11. října. Mandát současného děkana Jiřího Lacha, který  fakultu vede již v druhém funkčním období, skončí 31. ledna 2018.

O bezproblémový chod chystaných děkanských voleb má pečovat senátem zvolená tříčlenná volební komise ve složení Jan Stejskal, vedoucí katedry historie a zároveň předseda AS FF UP, a senátoři Martin Fafejta z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie.

Během jednání přijal AS FF UP také dokumenty Harmonogram FF UP v akademickém roce 2017/2018 a Podmínky přijímacího řízení a organizace přijímacích zkoušek pro bakalářské a magisterské navazující studium na FF UP v akademickém roce 2017/2018. Senát se věnoval i problematice duplicitního STAGu a Portálu a schválil též složení Ekonomické a Studijní komise a složení nově navržené Komise pro styk s akademickou obcí.

Ekonomická komise AS FF UP:  Tomáš Lebeda, vedoucí katedry politologie a evropských studií (předseda); Wilken Engelbrecht, vedoucí katedry nederlandistiky; Antonín Kalous, člen katedry historie; Petr Orság, vedoucí katedry mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia.

Studijní komise AS FF UP: Ludmila Veselovská, vedoucí katedry anglistiky a amerikanistiky (předsedkyně); Helena Kubátová, členka katedry sociologie, andragogiky a antropologie; Andrea Ryšavá, členka katedry anglistiky a amerikanistiky; Radim Zámec, člen katedry romanistiky a Tereza Bydžovská, studentka oboru Psychologie.

Komise pro styk s akademickou obcí AS FF UP: Michal Nguyen, student oboru Historie (předseda); Josef Suchánek, ředitel SKM UP; Kamila Večeřová, katedra anglistiky a amerikanistiky; David Broul, student oboru Politologie a evropská studia; Šárka Hamplová, studentka oboru Žurnalistika a Jiří Žák, student oboru Anglická filologie-Filmová studia.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)