Hlavní menza projde rozsáhlou rekonstrukcí a modernizací. Znovu se otevře 17. září

Hlavní menza UP.
Foto: Vojtěch Duda
Thursday 12 April 2018, 12:00 – Text: Tomáš Franta

Moderní gastronomická technika, nová výdejna jídel i vylepšené a komfortnější zázemí pro strávníky. To vše nabídne od podzimu centrální menza Správy kolejí a menz Univerzity Palackého (SKM UP) na ulici 17. listopadu. Stane se tak po čtyřměsíční rekonstrukci a modernizaci, po níž bude menza odpovídat vyšším standardům.

Posledním dnem, kdy budou mít strávníci z řad studentů, zaměstnanců UP i veřejnosti možnost v centrální menze poobědvat, je pátek 27. dubna. Poté se její prostory uzavřou až do 17. září, kdy bude slavnostně znovuotevřena. Vyklízení menzy bude probíhat od 30. dubna, rekonstrukce započne 14. května. „Modernizovaná menza nabídne od nového školního roku technologické novinky i vylepšené zázemí. Změn dozná například horní patro menzy, které bude nově celé průchozí, přístup do všech pater bude bezbariérový a kuchaři se dočkají modernější gastronomické techniky, včetně nové výdejny jídla,“ řekl Josef Suchánek, ředitel SKM UP.

Strávníci budou moci během rekonstrukce využívat další menzy SKM UP (Šmeralova, Křížkovského, Neředín a Holice), které budou nadále fungovat v nezměněném provozu. Musí v nich však počítat se zvýšenou koncentrací lidí a možnými delšími frontami. „Kritický bude květen a začátek června, kdy budeme potřebovat maximální trpělivost, součinnost a pochopení zákazníků menzy. Pak už se začnou studenti rozjíždět domů a prázdniny by měly být klidnější,“ dodal Suchánek. Z důvodů omezené varné kapacity bude také v ostatních menzách dočasně zredukován počet nabízených jídel na tři druhy denně. Hlavní pokladna menzy bude přesunuta na vysokoškolskou kolej Šmeralova do kanceláře vedoucího koleje, a to od pondělí 16. dubna.

Rekonstrukci a modernizaci menzy provádí firma VW WACHAL, a. s., která vyhrála výběrové řízení. Předpokládané celkové náklady se odhadují až na 115 milionů korun, přičemž vše bude hrazeno z vlastních prostředků UP. Průběžné informace o stavu rekonstrukce a logistických opatřeních s ní spojených bude SKM UP pravidelně přinášet na svých webových stránkách, a především na facebookovém profilu.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)