Imatrikulační sliby složili noví studenti a studentky fakulty zdravotnických věd

Slavnostní akt se uskutečnil v aule právnické fakulty. Fotogalerie: Velena Mazochová
Wednesday 14 September 2016, 22:07 – Text: Velena Mazochová

Řady studentů nejmladší fakulty se dnes rozšířily o téměř tři stovky nových posluchaček a posluchačů. Slibem na fakultní žezlo slavnostně potvrdili svou příslušnost k Univerzitě Palackého a oficiálně zahájili svá studia v nadcházejícím akademickém roce.

Slavnostní akt imatrikulace byl společný pro všechny studenty přijaté letos do prvních ročníků bakalářských oborů Všeobecná sestra, Porodní asistentka, Fyzioterapie a Radiologický asistent, stejně jako pro posluchače navazujících magisterských studií Fyzioterapie, Ošetřovatelské péče v interních oborech a Intenzivní péče v porodní asistenci.

K přijetí jim poblahopřál děkan Jaroslav Vomáčka, který připomněl, že v žebříčcích kvality patří olomoucká univerzita k těm nejlepším. „A lze to říci, jak pevně doufám, i o fakultě, kterou jste si vybrali. My, pedagogové, vám dáme to nejlepší, co v nás je. Budeme vás vzdělávat na úrovni současné vědy a výzkumu a věřím, že všechny informace a znalosti, které si odnesete, vám budou velmi dobře sloužit ve vašem budoucím povolání. Přál bych si, abychom se zde potkali, až vám budu předávat bakalářské nebo magisterské diplomy a věřím, že na léta, která tady strávíte, budete rádi vzpomínat,“ uvedl děkan.

Spolu s téměř třemi stovkami nových posluchačů se studentkou fakulty zdravotnických věd stala i Veronika Lau, která si vybrala obor Všeobecná sestra. „Původně jsem studovala medicínu, ale pak jsem si uvědomila, že bych chtěla pracovat více s lidmi, být přímo u jejich u lůžka,“ uvedla budoucí bakalářka, která jménem svých spolužáků zároveň přečetla imatrikulační slib. Ten složil i Jiří Kozel, který bude usilovat o zisk diplomu v oboru Radiologický asistent. „Původně jsem studoval Vysokou školu chemicko-technologickou, ale chemie mi zrovna dvakrát nevyhovovala, proto jsem se rozhodl, že půjdu sem. Oproti Praze to bude rozdíl, ale Olomouc jsem si vybral cíleně, moc se mi líbí,“ prozradil.

Do prvního ročníku přijala letos fakulta zdravotnických věd 270 nových studentů. Vybírat přitom mohla z více než patnácti set uchazečů, kteří zaslali přihlášky ke studiu některého z nabízených studijních oborů. Posluchárny nejmladší fakulty UP zaplní letos podobně jako v předchozích letech téměř sedm stovek studentů.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)