Informace a doporučení pro členy akademické obce UP pobývající v Číně

Friday 24 January 2020, 15:37 – Text: (red)

V souvislosti s aktuální situací kolem šíření koronaviru 2019-nCoV bychom rádi všem našim zaměstnancům a studentům vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech v Číně předali základní souhrn informací a doporučení vycházející z podkladů Světové zdravotnické organizace či Centra pro kontrolu a prevenci nemocí. Prosíme vás – pokud víte o komkoliv, pro něhož by následující informace mohly být užitečné, přepošlete mu je.

Navzdory velkému mediálnímu zájmu není potřeba podléhat panice. Stačí dodržovat níže uvedené zásady, které riziko kontaktu s virem výrazně sníží.

  • Noste roušku, případně kašlejte do kapesníku nebo rukávu;
  • Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou;
  • Jezte a pijte pouze prověřené a ideálně převařené potraviny a nápoje;
  • Vyhněte se konzumaci masa cibetek, hadů, netopýrů, svišťů, syslů a opic;
  • Vyhýbejte se místům, na kterých se shromažďuje větší počet lidí;
  • Omezte využívání městské hromadné dopravy;
  • Vyhýbejte se aktivitám, při nichž dochází k jakémukoli kontaktu sliznic.

Příznaky koronaviru se projevují respiračními problémy, které mohou vyústit v těžký zápal plic.

Podrobnější a aktuální informace můžete sledovat například na stránkách Světové zdravotnické organizace (WHO) nebo Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). Informace přinášejí také stránky Ministerstva zahraničních věcí.

Back