Interaktivně o problematice alergií a astmatu na Pedagogické fakultě

Foto: archiv katedry antropologie a zdravovědy PdF UP
friday 29. september 2017, 8:54

Proč má být pedagog erudován v problematice alergií a astmatu? Protože alergických dětí v populaci stále přibývá. Před rokem 2000 bylo diagnostikováno cca 17 % alergických dětí, v roce 2006 cca 32 %, v současné době cca 34 %. Nejčastějším onemocněním je alergická pylová rýma a atopický ekzém. Dětí trpících astmatem je v populaci okolo 9 % (před rokem 2000 byl jejich podíl v populaci poloviční). Proto jsou alergie a astma kategorizovány mezi tzv. chronické neinfekční epidemie, neboli civilizační nemoci.

Učitel v prostředí edukační reality se tak velmi pravděpodobně v průběhu svojí profesní pedagogické praxe s alergickým či astmatickým dítětem setká. Proto je nezbytná edukace pracovníků ve školství v oblasti prevence, možné terapie včetně režimových opatření, a zejména je podmiňující schopnost pedagoga poskytnout adekvátní první pomoc v akutních stavech alergického či astmatického onemocnění.  

Nejen na základě těchto skutečností byl společností Česká iniciativa pro astma vytvořen edukační projekt 7A – 7x o alergii a astmatu pro školu, který po dobu více jak pěti let zvyšuje zdravotní gramotnost pedagogů v celé České republice a opakovaně i na Pedagogické fakultě univerzity Palackého v Olomouci.

Dne 27. 9. 2017 se tak přes 50 studentů, budoucích učitelů mateřských, základních i střední škol, interaktivně vzdělávalo v oblastech alergie a astmatu u školních dětí, detailněji v otázkách alergické rýmy, alergiích na potraviny, rizicích spojených se stravováním dětí alergických na potraviny v rámci školního stravování, problematice atopického ekzému ve školním věku atp. Řešena byla i témata vztahujíce se k dechové rehabilitaci či k alergické reakci po bodnutí hmyzem. Opomenuta nebyla ani preventivní a režimová opatření u alergiků a astmatiků či psychické zvláštnosti dětí se zdravotním oslabením a nemocí.  Stěžejní pozornost byla věnována náhlým stavům, tzv. anafylaktické reakci a následně teorii i praktickému nácviku první pomoci a použití pohotovostního balíčku.

Přednášejícími byli přední odborníci na řešenou problematiku: prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc. a MUDr. Hana Janíčková.

V rámci pedagogické fakulty byly spolupořádajícími jednotkami katedra antropologie a zdravovědy a Centrum výzkumu zdravého životního stylu.

Účastníci akce obdrželi sadu metodických materiálů a po absolvování osmihodinového interaktivního vzdělávacího semináře získali certifikované osvědčení České iniciativy pro astma.

Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.