Ivan Puš: „Na katedru historie se vracím s celou řadou zkušeností“

Foto: archiv Ivana Puše
Monday 29 November 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Fulbrightovo stipendium vnímá jako prestižní mezinárodní ocenění, které mu pomohlo k profesnímu i osobnímu rozvoji. Ivan Puš z Filozofické fakulty UP mohl jeho prostřednictvím rok učit a věnovat se výzkumu na americké Universtity of Houston. Nové zkušenosti zúročí ve svém dalším pedagogickém působení na katedře historie. Studie, které připravuje, chce publikovat v amerických časopisech.

Fulbrightovo stipendium získal Ivan Puš v roce 2020 v programu Scholar-in-Residence. Jde o program, v němž jsou žadateli americké univerzity, které usilují o větší internacionalizaci. Na University of Houston v Texasu měl odcestovat v srpnu, pandemie covidu-19 jeho pobyt však o půl roku odsunula.

„Fulbrightovo stipendium je prestižní jak pro studenty, tak pro pedagogy. S německojazyčným prostorem jsem velmi slušně seznámený, a tak jsem se ve svém životě rozhodl naplno otevřít dveře také anglofonnímu prostředí. S nadšením jsem proto přivítal, že jsem uspěl ve výběru University of Houston spolu s Holocaust Museum Houston, které si vyžádaly historika ze střední Evropy, jenž by na místě učil moderní evropské dějiny s důrazem na nacionalismus a antisemitismus. Vedle výuky jsem se pak věnoval i výzkumu českých Texasanů. Měl jsem několik veřejných přednášek, mimo jiné v Czech Center Museum Houston, Holocaust Museum Houston a v Českém centru New York,“ řekl Ivan Puš, mladý historik a germanista, který se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny.

Tento semestr má na University of Houston filmový seminář na téma holocaust, jehož náplní je studium literatury, analýza vybraných snímků světové filmografie včetně českých děl a recepce holocaustu v oblasti muzejnictví. V USA podruhé vede i seminář s názvem European Nationalisms, v němž se studenty diskutuje o hlavních milnících ve vývoji nejen evropské společnosti za posledních zhruba dvě stě let, a to klasicky prostřednictvím literatury a primárních pramenů, písemných i jiných.

„Výuka na americké univerzitě má pro mě pozitivní efekt. Studentům, kteří většinou nemají příliš velkou zkušenost s evropskou kulturou a historií, jsem totiž musel výklad přizpůsobit. A s ním jsem začal pohlížet z jiného úhlu i na vlastní výzkum,“ uvedl Ivan Puš. Společně s Miroslavem Konvalinou, ředitelem Českého centra New York rád vzpomíná i na zajímavou diskuzi v MacMillan Center, které je součástí Yaleovy univerzity. S profesorkou Marci Shore a jejími studenty tam debatovali o evropských intelektuálních dějinách, o československé i české politické scéně devadesátých let i o současné české společnosti

„Život v USA, zejména v Texasu a pak v Houstonu samém, je značně odlišný od každodennosti, na kterou je zvyklý Středoevropan. Kromě horkého a vlhkého klimatu v jihovýchodním Texasu dominuje místnímu životu automobilová doprava a jí je podřízeno téměř vše. Zanedbaná síť veřejné hromadné dopravy a chybějící komunikace pro pěší jsou v Houstonu markantní,“ popsal historik z UP. Vyzdvihl naopak velkorysá parkoviště a důmyslný systém dálnic, rychlostních silnic a místních komunikací, které usnadňují cestování mezi jednotlivými lokalitami Texasu, po Aljašce nejrozsáhlejším státu USA. „Pro Texas jsou typické zčásti dřevěné konstrukce domů, které se zejména v době největších veder stávají útočištěm švábů. Ve městě se člověk nevyhne ani ohnivým mravencům,“ dodal. Inspirativně vnímá otevřenost americké společnosti, v níž podle něj nepanuje tolik formálních pravidel a hierarchizace společnosti je menší, naopak si nejde nevšimnout tamních obrovských sociálních rozdílů. 

Kromě Texasu poznal mladý historik z UP i New York, dynamicky se rozvíjející metropoli Colorada Denver či havajský ostrov O'ahu, kde lze najít i stopy českých krajanů. Zdůraznil však, že je ostrov spjatý především se známou vojenskou základnou Pearl Harbor a s japonskou migrací, která byla v dané oblasti citelná koncem 19. století a která se propsala do kultury místní populace.

„Těším se na svou domovskou katedru historie. Po roce se vracím s řadou cenných zkušeností, které obohatily můj dosavadní osobní i profesní  život. Zkušenosti z výuky částečně zúročím ve svém dalším pedagogickém působení a připravuji studie, které bych rád publikoval v amerických historických časopisech. Během uplynulého roku jsem se seznámil s řadou zajímavých osobností. S alespoň některými mám v úmyslu zůstat v kontaktu a navázat dlouhodobou spolupráci.“

Mgr. Ivan Puš, Ph.D., je historik a germanista, který se zaměřuje na sociální a kulturní dějiny. Působí na Katedře historie FF UP a jeho specializací jsou dějiny školství, česko-německé vztahy, český a československý exil v 19. století a v první polovině 20. století.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)