Jak jste se dnes dopravili na univerzitu? Pomozte spočítat uhlíkovou stopu UP

Grafika: M. Cyprová
Monday 16 October 2023, 9:00 – Text: Michal Zych

Univerzita Palackého se zavázala, že spočítá svou uhlíkovou stopu a bude se ji snažit snižovat. K jejímu výpočtu jsou nezbytná i data o tom, jakým způsobem se na ni dopravují její studenti či zaměstnanci. Udržitelná univerzita proto ve spolupráci s katedrou psychologie FF UP připravila jednoduchý průzkum, otevřený od 16. do 25. října. Pro získání vypovídajících dat jej zájemci mohou vyplňovat ideálně každý den.

Univerzita tak navazuje na rozsáhlejší průzkum, který proběhl a přelomu let 2021 a 2022. Z něj vyplynulo, že o způsobu dopravy na univerzitu rozhoduje čas, bezpečnost a pohodlnost, a poukázal na problémy v oblasti nedostatečné infrastruktury či hustoty spojů MHD. Zatímco tehdejším cílem bylo zkoumání dopravních zvyklostí a preferencí, aktuální dotazník zjišťuje jen na dopravní prostředek a vzdálenost při dopravě na univerzitu v daný den. Získaná data od studujících a pracujících na UP se použijí k výpočtu uhlíkové stopy z dojíždění.

Dalším parametrem, který UP již sleduje, je uhlíková stopa studijních a pracovních cest. „Ke snižování spotřeby energií a sledování uhlíkové stopy se univerzita zavázala ve své Strategii udržitelného rozvoje. Spočítat uhlíkovou stopu je také jedním z cílů v rámci aliance Aurora. Má-li být UP do roku 2040 (nejpozději však do roku 2050) uhlíkově neutrální, musíme nejdřív uhlíkovou stopu z dopravy i dalších oblastí začít monitorovat a pak ji cíleně omezovat. Mimo jiné proto chystáme kampaň, která bude motivovat studující a pracující na UP, aby i sami uhlíkovou stopu univerzity snižovali,“ vysvětluje Zuzana Huňková, koordinátorka udržitelného rozvoje na UP.

Průzkum k výpočtu aktuální uhlíkové stopy z dojíždění se podle závazků bude opakovat každé 2–3 roky, bude tak možné změny a posuny porovnávat. Aby byly jeho výsledky co nejvíce vypovídající, je potřeba, aby se do něj zapojilo co největší množství studentů a zaměstnanců univerzity, a to nejlépe každý den v týdnu od 17. do 24. října. Dostupný je zde. Výběrem podzimního termínu se autoři průzkumu snaží eliminovat vliv prázdnin, výzev typu Do práce na kole, příliš nevlídného počasí včetně sněhu či náledí a dalších faktorů, které by mohly výsledky významně ovlivnit.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)