ZRUŠENO: Jak může vypadat energetika budoucnosti? Přednáška ukáže scénáře modernizace

Zdroj: Freepik
Tuesday 7 November 2023, 16:16 – Text: (red)

ZRUŠENO. Modernizace energetiky je nevyhnutelná, nejen kvůli stáří současné infrastruktury, ale i kvůli potřebě zamezit změně klimatu nebo získat nezávislost na ruském fosilním plynu. Jak může vypadat? Co jí stojí v cestě? Jaké přináší příležitosti? A jak dopadne na společnost? To představí Kristina Zindulková z Asociace pro mezinárodní otázky v přednášce Energetika budoucnosti, která se koná 13. prosince (změna data z pův. 6. 12.) v čase 16:00–18:00 v budově Na Hradě 5, místnost UH1, 4. podlaží.

V kontextu aktualizace klíčových státních dokumentů (Státní energetická koncepce, Politika ochrany klimatu a Vnitrostátní plán české republiky v oblasti energetiky a klimatu) budou představeny možné scénáře energetiky, překážky dekarbonizace a její sociální dopady. Přednáška se dotkne i aktuálního tématu komunitní energetiky. 

Kristina Zindulková je analytičkou Asociace pro mezinárodní otázky (AMO). V Klimatýmu se zabývá otázkou, jak dekarbonizovat českou ekonomiku a přitom zamezit negativním sociálním dopadům v uhelných regionech.

Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) je česká nevládní organizace, který se zabývá vzděláváním a výzkumem v oblasti mezinárodních vztahů a českou i evropskou zahraniční a bezpečnostní politikou. Činnost think tanku lze rozdělit mezi tři základní pilíře - vzdělání, mezinárodní projekty a výzkum.

Přednášku pořádá Udržitelná univerzita a je součástí kurzů celoživotního vzdělávání na UP. Studenty a zaměstnance UP prosíme o registraci předem v Portálu celoživotního vzdělávání. Zájemci, kteří na UP nestudují ani nepracují, mohou dorazit bez registrace.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)