Jaro ve znamení česko-německé kultury. Na programu se podílí i univerzita

Autorské čtení budou mít v Olomouci Martin Becker a Jaroslav Rudiš (vpravo).
Foto: Olmützer Kulturtage
Saturday 8 April 2017, 8:00 – Text: (red)

V Olomouci začalo Česko-německé kulturní jaro. Nabídne výstavy, divadelní představení, autorská čtení a přednášky. Olomoučané se díky gastro-karavanu na Dolním náměstí seznámí i s nejnovějšími módními trendy v berlínské kuchyni. Součástí programu je i třetí ročník festivalu Olmützer Kulturtage, který připravuje Vědecká knihovna Olomouc společně s Univerzitou Palackého.

Kulturní jaro je připomínkou dvacetiletého výročí od podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích a jejich budoucím rozvoji. Jeho smyslem je ukázat bezpočet současných kulturních vazeb i společných projektů a v několika českých a německých městech představit kulturu obou národů. Olomouc je součástí projektu z řady důvodů. „Vztahy mezi českým a německým národem byly vlivem války i následujících politických událostí silně pokřivené. Po roce 1989 konečně přišla zřetelná snaha o jejich nápravu a odstranění historických nánosů a klišé, což se intenzivně odehrávalo právě i v Olomouci,“ uvedl náměstek primátora Pavel Urbášek. „Výraznou iniciativu v tomto směru projevovaly od počátku osobnosti olomouckého kulturního i politického života, zmínit musím například profesory Františka Mezihoráka a Josefa Jařaba z Univerzity Palackého a prvního porevolučního primátora Milana Hořínka, a na německé straně pak zejména dvě dámy, paní Gerlinde Back a paní Drahomíru Ryska,“ dodal Pavel Urbášek.

Do programu se zapojila i Vědecká knihovna Olomouc, která ve spolupráci s Rakouským centrem UP, katedrou germanistky FF a sekcí německého jazyka Ústavu cizích jazyků PdF, pořádá třetí ročník festivalu Olmützer Kulturtage.  Jeho cílem je nejen ukázat aktuální kulturu našich sousedů, ale také propagovat němčinu jako atraktivní jazyk, který má v našem regionu nezastupitelný význam. V programu jsou filmy, přednášky i koncerty. Ve městě čtou ze svých knih i spisovatelé, například příští týden v úterý budou mít autorské čtení Jaroslav Rudiš a Martin Becker.

Česko-německé jaro nabídne i divadelní a výtvarnou produkci. Mezi organizátory jsou totiž i Divadlo na cucky a společnost DW7 jako pořadatel Divadelní Flory a Muzeum umění Olomouc. Olomoucké publikum může zajít na výstavy v Coffee Library, kde budou k vidění práce Sebastiana Wolfa a autora s pseudonymem Abcdef nebo do Muzea moderního umění, kde je reprezentativní kolekce kreseb malíře a olomouckého rodáka Adolfa Hölzela. „V rámci Divadelní Flory se představí publiku sedm titulů české a německé provenience a také besedy s tvůrci a herci berlínského Maxim Gorki Theater a mnichovského Residenztheater,“ uvedl Jan Žůrek z DW7.

Česko-německé kulturní jaro je přeshraniční kulturní iniciativa německého velvyslanectví v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí ČR. Součástí iniciativy je i Kulturní jaro v regionech, které se koná v sedmi velkých městech včetně Olomouce. Tato volná série kulturních akcí se bude odehrávat od dubna až do června.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)