Jedinečný obor: Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch

Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch. Nově je otevřela Univerzita Palackého.
Foto: Milada Hronová
Friday 30 September 2016, 22:07 – Text: Milada Hronová

Dvacet posluchačů začalo studovat na Univerzitě Palackého tříletý bakalářský obor Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch. Obor je výjimečný nejen v českém, ale i v evropském měřítku a jeho slavnostního otevření se dnes vedle studentů zúčastnili také zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, představitelé Indonéského velvyslanectví, Univerzity Palackého i spolupracující indonéské Universitas Udayana z Bali.

Univerzita Palackého otevřela v České republice unikátní jednooborový bakalářský studijní program Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch. Donedávna existoval v České republice pouze filologický obor Indonésistika, který uchazečům nárazově nabízela Univerzita Karlova v Praze. Na Univerzitě Palackého nový obor rozšiřuje nabídku katedry asijských studií filozofické fakulty. Díky spolupráci s indonéskou Universitas Udayana poskytuje širokou škálu předmětů spojující studium indonéského jazyka.

„Podařilo se nám otevřít a úspěšně rozvíjet čínská, japonská a korejská studia. Indonéská studia jsou dalším logickým krokem. Už proto, že Indonésie je jeden z nejlidnatějších států světa, čemuž odpovídá rostoucí kulturní, ekonomická i geopolitická síla země. Absolventi tohoto oboru najdou výborné uplatnění například v česko-indonéských firmách,“ řekl Jaroslav Miller, rektor Univerzity Palackého.  Bude-li i do budoucna spolupráce České republiky a Indonésie růst, připustil zároveň možnost, že indonéštinu bude v Olomouci studovat mnohem více posluchačů.

„Jedinečnost našich indonéských studií spočívá především v systému studia třetího ročníku. První dva roky budou posluchači studovat v Olomouci, třetí ročník pak povinně absolvují v indonéštině a angličtině přímo na Universitas Udayana v Denpasaru na Bali. Tam budou nejen studovat, ale i při vlastním pilotním projektu či výzkumu uplatní získané znalosti,“ řekl Ondřej Pokorný, vedoucí indonéské sekce katedry asijských studií. Jak dodal, posluchači tohoto oboru budou moci pracovat během třetího ročníku v místních odvětvích cestovního ruchu nebo jej budou zkoumat na základě vlastního výzkumného záměru. „Škola jim na tento rok uhradí školné, ostatní životní náklady, které jsou podobné jako v České republice, si budou platit sami,“ dodal vedoucí indonéské sekce na katedře asijských studií. 

„Mám rád Asii obecně a tento obor je navíc nastaven prakticky. To mě snad láká ještě víc. Dostal jsem šanci, která se neodmítá. Jednou bych rád pracoval v cestovním ruchu, nejlépe jako průvodce,“ řekl Milan Vítek Kulikowski. Na Univerzitě Palackého už studuje japonštinu a indonéština mu vedle dalších asijských jazyků náročná nepřipadá, neboť nepoužívá znaky ani tóny, vše se zapisuje latinkou.

Během dnešního slavnostního otevření oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch mohli všichni zúčastnění zhlédnout i tradiční indonéské tance, které si po staletí udržují svou osobitou podobu. Slavnostní program věnovaný této výjimečné události nabídl zájemcům i krátkou prohlídku učeben a umožnil jim potkat se s prvními posluchači a novými pedagogy tohoto unikátního studia.

Absolventi oboru Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruch najdou uplatnění v mezinárodních institucích a společnostech, případně ve státní správě nebo soukromém sektoru. Díky získanému teoretickému zázemí zaměřenému na výzkumné metody v indonéském prostředí budou připraveni i na vědeckou práci. Na Univerzitě Palackého se jim navíc nabízí i možnost pokračovat v magisterském studiu, například na katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie nebo na katedře obecné lingvistiky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)