Jerusalem Week 2021: online podoba nabídla výukový prostor studentům i širší odborné veřejnosti

Repro: Žurnál UP
Friday 18 June 2021, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP hostilo ve svém virtuálním prostoru cyklus mezinárodních přednášek s názvem Olomouc – Jerusalem Week 2021. Otevřeného fóra se účastnili akademici Centra judaistických studií FF UP a Mandelova institutu Hebrejské univerzity v Jeruzalémě.

Cyklus mezinárodních přednášek byl jedním z výstupů několikaleté spolupráce mezi Centrem judaistických studií FF UP a Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě, prohlubované nejen v rámci programu mezinárodních mobilit Erasmus+. Nový formát mezinárodní výukové akce vznikl s odkazem na opatření pandemie covidu-19, kvůli níž se nemohly uskutečnit plánované mezinárodní mobility osobně. V online prostoru se výukové akce otevřely jak studentům obou institucí, tak i širší odborné veřejnosti.

„V komentovaných přednáškách, po kterých následovala živá diskuze, vystoupili judaisté obou institucí, Eli Lederhendler, Benjamin Brown, Reimund Leicht, Tamas Visi či Marie Crhová. Otevřené fórum, kterého se pak účastnili významní mezinárodní akademici a akademičky, jakými jsou například Sarah Stroumsa či Yehuda Halper, poskytlo prostor novým tématům a perspektivám zkoumání starších i moderních židovských dějin. Poukázalo na úskalí nových interpretací historie židovského nacionalismu a sionismu, přesahy židovsko-křesťanského myšlení a dosud neprobádané oblasti výzkumu podob východoevropské židovské mystiky,“ uvedla Ivana Cahová, vedoucí Centra judaistických studií FF UP. Studenti tak podle ní získali v koncentrované formě benefity přednášky zahraničních odborníků, workshopu i mezinárodní konference.

„Mimořádně přátelská atmosféra je v rámci diskuzí navíc motivovala ke konstruktivním konfrontacím. Akademický dialog mezi jednotlivci i oběma institucemi považuji pro zachování skutečně živé vědy za nezbytný, a proto jej i do budoucna hodláme rozvíjet nejen v dobře fungující online formě,“ dodala.

Centrum judaistických studií (CJS) FF UP iniciovalo spolupráci s Hebrejskou univerzitou v Jeruzalémě (HUJI) coby strategickým partnerem UP již v roce 2015. Od akademického roku 2015–2016 probíhají mezi oběma institucemi pravidelné studentské i akademické mobility v rámci programu Erasmus+ International Credit Mobility. Spolupráce se poté rozvinula napříč řadou dalších studijních programů i fakult Univerzity Palackého. S judaisty z HUJI spolupracuje CJS FF UP i v rámci výzkumu, konferencí, akcí spojených s veřejností (festival Dny židovské kultury Olomouc) a nově i letní školy. V roce 2019 totiž Centrum judaistických studií FF UP podalo k European Association for Jewish Studies společný projekt letní školy s názvem Schismatics, Heretics, and Religious Crisis: Frankism and the Turbulent 18th Century in East Central European Jewry. S ohledem na restrikce související s pandemií covidu-19 se uskuteční v srpnu 2022.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)