Jsou známy výsledky voleb do akademického senátu univerzity

Grafika: Michaela Cyprová
Friday 12 May 2023, 12:00 – Text: Gabriela Sýkorová Dvorníková

Obměněné složení Akademického senátu Univerzity Palackého (AS UP) na nadcházející tři roky si v květnových elektronických volbách zvolila akademická obec UP. Z 24 členů tohoto vrcholného řídicího orgánu univerzity je k dnešku známo 21 jmen (viz níže), na jedné z fakult se budou volby opakovat. Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a skončí 15. května 2026.

Výsledky hlasování, které probíhalo od 3. do 11. května, zveřejnila hlavní volební komise na základě zápisů dílčích volebních komisí na webu voleb. Volební účast za celou UP byla 19,2 %.

„Mezi fakultami však byly znatelné rozdíly. Nejvyšší volební účast měla právnická fakulta (35 %), následovala fakulta zdravotnických věd (29,3 %), lékařská (25,6 %), tělesné kultury (21 %), cyrilometodějská teologická (20,7 %), filozofická (16,2 %), přírodovědecká (14,7 %) a pedagogická (14,3 %),“ upřesnil předseda hlavní volební komise Zdeněk Svoboda. Senátory se za každou fakultu stanou první dva kandidáti z řad akademických pracovníků a první kandidát z řad studentů.

„Kandidáti, kteří nebyli zvoleni senátory, se na dobu trvání funkčního období AS UP stávají náhradníky senátorů, a to v pořadí podle počtu získaných hlasů zvlášť po fakultách a jednotlivých skupinách náhradníků (studenti či akademičtí pracovníci),“ doplnil Svoboda.

Na cyrilometodějské teologické fakultě nebylo možné vyhodnotit výsledky elektronických voleb z důvodu nesouladu v šifrovacích klíčích. Hlavní volební komise bude dále postupovat podle volebního řádu AS UP. „Pravděpodobně bude nutné volby na této fakultě opakovat,“ uvedl její předseda. Podrobnosti k opakovaným volbám do AS UP na cyrilometodějské teologické fakultě budou v nejbližších zveřejněny na webu voleb a na informačních kanálech fakulty včetně její úřední desky. „Jedná se sice o nepříjemnost, ale zároveň jsme si tím ověřili, jak precizně zabezpečený elektronický volební systém je,“ podotkl Svoboda.

Případnou stížnost na celkový průběh voleb mohou členové akademické obce podat do dvou pracovních dnů od zveřejnění výsledků voleb, tedy do úterý 16. května, a to písemně nebo e-mailem předsedovi hlavní volební komise.

Funkční období nového Akademického senátu UP začne 15. září 2023 a potrvá do 15. května 2026. Termín ustavujícího zasedání nově zvoleného senátu bude předsedou dosluhujícího senátu stanoven v průběhu června.

Akademický senát univerzity je jedním z jejích klíčových řídicích orgánů. Schvaluje například univerzitní rozpočet, reviduje univerzitní předpisy či dohlíží na dění na kolejích a v menzách. Na Univerzitě Palackého má „velký“ senát 24 členů z řad akademické obce, a to vždy dva akademiky a jednoho studenta za každou fakultu. Zasedá zhruba jednou měsíčně v průběhu akademického roku, termíny a pozvánky na zasedání, včetně jednání senátních komisí, stejně jako následně zápisy z nich či odkazy na přímý přenos jednání AS UP jsou k dispozici na webu Akademického senátu UP.

Zvolení kandidáti do AS UP: 

Lékařská fakulta

- akademičtí pracovníci: 

Procházka, Vít, prof. MUDr. Ph.D.

Raclavský, Vladislav, doc. MUDr. Ph.D.

- studenti:

Sarvašová, Katarína

Filozofická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Molnár, Ondřej, Mgr., Ph.D.

Kratochvíl, František, M.A., Ph.D.

- studenti:

Nguyen, Michal, Mgr.

Přírodovědecká fakulta

- akademičtí pracovníci:

Smolová, Irena, doc. RNDr. Ph.D.

Botur, Michal, doc. Mgr. Ph.D.

- studenti:

Stehlík, Jan, Bc.

Pedagogická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Langer Jiří, doc. Mgr., Ph.D.

Vitásková Kateřina, prof. Mgr., Ph.D.

- studenti:

Voráč Dominik, Mgr.

Fakulta tělesné kultury

- akademičtí pracovníci:

Bělka, Jan, Mgr. Ph.D.

Horák, Svatopluk, RNDr.

- studenti:

Křižanová, Jana

Právnická fakulta

- akademičtí pracovníci:

Tomoszková, Veronika, JUDr., Ph.D.

Hamuľáková, Klára, JUDr. Ph.D.

- studenti:

Kaprálová, Kateřina, Bc.

Fakulta zdravotnických věd

- akademičtí pracovníci:

Aláčová Gaul Petra, Mgr. Ph.D.

Šaňáková Šárka, Mgr. Ph.D.

- studenti:

Uhmanová Barbora

Kompletní výsledky voleb do AS UP jsou k dispozici zde.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)