Karel Floss vyzdvihl odkaz J. L. Fischera

Výroční přednášku k poctě J. L. Fischera pronesl filozof Karel Floss.
Fotogalerie: Milada Hronová
Wednesday 23 November 2016, 14:47 – Text: Milada Hronová

Výroční přednášku k poctě J. L. Fischera dnes pronesl filozof a překladatel Karel Floss. Žák a spolupracovník prvního rektora obnovené Univerzity Palackého shrnul a podtrhl před akademickou obcí význam této osobnosti.

Docent Karel Floss je vytrvalý interpret Fischerova života a odkazu. Někdejšího rektora Univerzity Palackého považuje za nepostradatelného učitele a vychovatele. Platí to podle něj i v současné době, kdy společnost hledá nový smysl politiky i obecného lidského údělu.

„Jestliže jsem v prvé polovině minulého století pokládal za svého svrchovaného učitele Metoděje Habáně, přibyl k němu v jeho druhé polovině právě J. L. Fischer. Řada z jeho výroků si zaslouží být tesána do kamene, aby byly trvalou inspirací pro dnešek i zítřek,“ řekl Karel Floss. Svou přednášku nazval Úděl filosofa v magické Olomouci. V zaplněné Kapli Božího Těla Uměleckého centra UP hovořil o osobnostních rysech Fischera, zmínil i několik časových milníků, v nichž se první rektor obnovené olomoucké univerzity zachoval způsobem, který by nikdy neměl být zapomenutý.

„Fischerova snaha za každou cenu vystupovat proti násilí ho vždy razantně odlišovala od ostatních. I v roce 1948 dokázal bránit akademické svobody, dokázal si vyhradit právo na vlastní názor, na svou svéráznou filozofii. Pro svou univerzitu prosazoval v této době dokonce akademické svobody a zásadní autonomii v oblasti vědy a vyučování. I když se to někomu může zdát málo, vše se ukáže v jiném světle, srovnáme-li jeho aktivity s představiteli ostatních tehdejších univerzit,“ zdůraznil Karel Floss. Tyto charakterové rysy podle něj J. L. Fischer prokázal však již mnohem dřív.

„Už v září 1938 poslal prezidentu Benešovi telegram, v němž ho vyzývá, aby v žádném případě nekapituloval,“ připomněl filozof. Právě snahy vzdorovat násilí si Floss na Fischerovi cení. „Vždy ho odlišovala od řady tehdejších intelektuálů,“ zdůraznil Karel Floss. J. L. Fischer si podle něj zaslouží stát vedle takových myslitelů, jakými byli J. A. Komenský a T. G. Masaryk.

Tradice fischerovských přednášek byla na Univerzitě Palackého založena v roce 1994 při příležitosti 100. výročí narození prvního rektora obnovené olomoucké univerzity. Přednášky se uskutečňují obvykle jednou ročně jako projev ocenění významu jeho osobnosti. Vůbec poprvé byla dnes před vstupem do Kaple Božího Těla vystavena i posmrtná maska prvního rektora obnovené olomoucké univerzity.

Na záznam přednášky se můžete podívat ZDE.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)