Když na začátku přijde konec

Foto: Archiv FZV
Thursday 13 April 2017, 10:57

Ve dnech 6. – 8. 4. 2017 se v Karlových Varech uskutečnila XXXIV. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, jejíž součástí byl workshop nazvaný „Když před začátkem přijde konec“, určený porodním asistentkám. Na tomto workshopu se jeho účastnice dověděly o možných způsobech komunikace a chování při porodu mrtvého plodu. Na realizaci workshopu se podílely tři fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Náročné poslání porodní asistentky vyžaduje neustálé doplňování znalostí získaných v pregraduálním studiu. Zvláštní oblastí, která vyžaduje neustálé teoretické i praktické vzdělávání, jsou krizové situace. Jednou z nejtragičtějších situací jak pro rodičku, tak i pro porodní asistentku, je porod mrtvého plodu. Právě této situaci byl věnován tříhodinový workshop nazvaný „Když před začátkem přijde konec“, který byl součástí XXXIV. celostátní konference perinatologie a fetomaternální medicíny, konané v minulém týdnu v Karlových Varech.

Workshop se sestával ze tří částí. První část, pod vedením PhDr. Naděždy Špatenkové, Ph.D., odborné asistentky na filozofické fakultě a poradkyně pro pozůstalé, byla zaměřena na komunikaci porodních asistentek s rodiči a příbuznými při této tragické události. Byla zaměřena na reflexi specifik perinatální ztráty a faktory determinující truchlení pozůstalých rodičů.

Druhá část workshopu byla zaměřena na možnosti rozloučení s mrtvým dítětem. Tuto část vedl
Mgr. at Mgr. Jan Chrastina, Ph.D., odborný asistent na pedagogické fakultě. Ukázal přítomným vzpomínkové balíčky používané zatím převážně v zahraničí, které obsahují jednorázový fotoaparát, hračky a také sadu na pořízení odlitku dlaně či chodidla dítěte. Jeho prezentaci doprovázely pořízené umělecké fotografie rodičů s jejich mrtvým děťátkem.

Závěrečnou část workshopu vedla Mgr. Šárka Vévodová, Ph.D., psycholožka a odborná asistentka na fakultě zdravotnických věd. Tématem třetí části byla pomoc pomáhajícím – zvládání zátěže a duševní hygiena samotných porodních asistentek, neboť ty samé prožívají ztrátu dítěte společně s rodiči. V této části putoval sálem velký bílý deštník proti stresu, na který si účastnice mohly napsat protektivní faktory, jež je chrání před stresem a syndromem vyhoření. K nejčastěji zmiňovaným patřila rodina a čas na zájmy a koníčky. Součástí byly sebezkušenostní techniky, práce se stresem a využití copingových strategií v prevenci syndromu vyhoření. Po ukončení workshopu pak mohly porodní asistentky s lektory individuálně diskutovat jednotlivé situace, se kterými se v praxi setkaly.

Jedna z účastnic workshopu po jeho skončení uvedla: „Očekává se od nás, že budeme průvodkyní maminky v nejkrásnějším okamžiku jejího života, při narození jejího dítěte. Život sám však navzdory veškeré snaze zdravotníků a vymoženostem zdravotnictví může přinést okamžik, který se změní na tragickou událost. Právě tato akce nás připravovala na to, abychom uměly na tyto krize lépe reagovat, zvládnout je a abychom také věděly, jak pečovat o sebe, protože taková událost je tragická nejen pro rodiče, ale i pro veškerý personál. Myslím si, že takovouto akcí by měly projít nejen všechny porodní asistentky, ale i lékaři, kteří jsou s námi na sále.“

Spojením sil filozofické fakulty, pedagogické fakulty a fakulty zdravotnických věd vznikl odborný workshop, jenž může být na Univerzitě Palackého v Olomouci ukázkou velmi dobré mezifakultní spolupráce.

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D., odborný asistent Ústavu společenských a humanitních věd FZV

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)