Komiksoví Strážci poznání přibližují vědu dětem i teenagerům

Wednesday 21 September 2016, 21:41 – Text: Ondřej Čížek

Na půdě univerzitního muzea vědy Pevnost poznání vznikla komiksová hra Strážci poznání. Děti se díky ní seznámí nejen s novým vědeckým týmem superhrdinů, ale také s progresivním výzkumem na Univerzitě Palackého. Součástí populárně-naučného projektu ve vizuálním provedení animátorky Jany Růžičkové je i dramatický kroužek, tzv. vědecký dramaťák, který z malých tvůrců učiní autory a herce divadelní verze neohrožených Strážců poznání.

Interaktivní hra má podobu dvacetistránkového průvodce a obsahuje vtipnou sérii úkolů, které rozvíjejí příběh Strážců poznání, zároveň se ale všechny logické hádanky a kvízy přirozeně vážou k expozicím muzea vědy. Děti se mohou těšit na pětičlennou skupinu, do níž patří moudrá sova Woobi, geniální kočka Felis, vynalézavá krysa Rody, mocný čolek Tritus a nebojácná liška Eli. Každý ze Strážců, svým charakterem a činnostmi, představuje danou expozici muzea. Každý z nich je symbolem vědy a poznání. Za jejich vizuálním zpracováním stojí mladá výtvarnice a doktorandka na katedře zoologie Jana Růžičková.

„Studium zoologie je pro mě nevyčerpatelnou studnicí inspirace, ať už jde o zážitky z terénu anebo jen krajinu viděnou někde na exkurzi. Když například honíte po lese střevlíka s vysílačkou, vytahujete ptáky ze sítí nebo se uprostřed noci brodíte rybníkem a UV baterkou hledáte spící vážky, máte vždy silné nutkání takové situace napasovat do komiksu. Ačkoli jsou Strážci poznání teprve na svém počátku, myslím, že zoologické znalosti a zážitky mi při jejich tvorbě poslouží víc než dobře,“ říká autorka vizuální identity Jana Růžičková, která má s komiksovou tvorbou bohaté zkušenosti – jako autorka totiž stojí za online komiksem Biotopia ze světa kočkovitých pardanů.

Dobrodružná cesta za poznáním se nevztahuje pouze k bohatému komiksovému průvodci, děti si v pokladně Pevnosti poznání mohou zdarma vyzvednout originální omalovánku, zakoupit komiksový plakát, tričko, batoh anebo se nechat vyfotit u nepřehlédnutelné foto stěny. Programové menu Pevnosti poznání nabízí také zapojení do dramatického kroužku, který děti skrze kreativní aktivity dovede k tvorbě vlastní divadelní hry na motivy Strážců.

„Komiks dokáže nést mnohovrstevné sdělení – včetně komplexního příběhu, emocí a ponaučení – mnohdy lépe než většina jiných formátů, obzvláště těch pro mladší věkové skupiny. V rámci Strážců poznání také plánujeme komiksy pro starší teenagery i mnohem temnější variantu pro dospělé. Strážci pro nás budou jedním z prostředků vědecké osvěty, ale i popularizace špičkové vědy na naší univerzitě,“ přibližuje programový ředitel Pevnosti poznání Jakub Ráliš dlouhodobý projekt, který by postupem času měl z komiksového prostředí zasáhnout i další média.    

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)