Konference připomněla návštěvu císaře Karla I. v Olomouci

Foto: Martin Višňa
Monday 18 April 2022, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nelehký osud posledního rakouského císaře a českého krále Karla I. přiblížila konference, kterou u příležitosti 100. výročí jeho úmrtí uspořádala Cyrilometodějská teologická fakulta UP společně se Státním oblastním archivem v Praze. Její účastníci se podívali i do kostela Panny Marie Sněžné, jehož posvěcení po opravách byl panovník přítomen při své návštěvě Olomouce v roce 1917.

Jak už název konference Blahoslavený Karel I. – panovník, exulant, voják, hospodář napovídal, vystupující představili osobnost císaře, který byl papežem Janem Pavlem II. blahořečen za úsilí o mír v době první světové války, z různých pohledů. Důraz byl kladen na císařovy stopy na českém území, zejména na jeho vazby s městem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav. Opomenuta nezůstala ani návštěva Olomouce coby významného vojenského města monarchie.

„Karel I. navštívil Olomouc 16. prosince 1917. Dopoledne přijel do města vlakem, byl slavnostně uvítán a zúčastnil se slavnostního posvěcení kostela Panny Marie Sněžné, který prošel uměleckou obnovou. Z kostela se přesunul na radnici, následně do arcibiskupské rezidence a pak na posádkový hřbitov v Černovíře, odkud se vydal na zpáteční cestu na nádraží,“ shrnula organizátorka Jitka Jonová s tím, že podrobně o císařově pobytu v Olomouci na konferenci referoval její kolega z CMTF Tomáš Parma a Karel Podolský z Vlastivědného muzea Olomouc. V rámci jejich příspěvku si téměř stovka účastníků mohla i prohlédnout někdejší univerzitní kostel, který panovník navštívil.

Během konference se hovořilo také o císařově šlechtické politice, vztahu se Svatým stolcem nebo exilu na ostrově Madeira, kde v roce 1922 zemřel. V aule CMTF vystoupil například Jiří Pernes z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, Jan Županič z Univerzity Karlovy nebo Marie Macková z Univerzity Pardubice. Prostřednictvím předtočené zdravice k účastníkům promluvil také vnuk Karla I. Karel Habsbursko-Lotrinský, který mimo jiné připomněl, že se dědeček vždy řídil křesťanskými zásadami a hodnotami. Závěrečnou přednášku o víře a spiritualitě Karla I. proslovil brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul. Na ni navázala mše celebrovaná v katedrále sv. Václava olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který převzal nad konferenci záštitu a podle kterého má Karel I. a jeho počínání co říct i současným politikům. 

„Podnět k uspořádání konference dala Modlitební liga blahoslaveného Karla Rakouského za mír mezi národy. Vedení CMTF souhlasilo s uspořádáním, následně jsme se domluvili na spolupráci s kolegy ze Státního oblastního archivu v Praze, který má ve správě fond Velkostatek Brandýs nad Labem. V době příprav jsme si nebyli jisti, jak se vyvinou protiepidemická opatření, moc se nám nechtělo uspořádat konferenci online. Jsme rádi, že přísná protiepidemická opatření již pominula, nenastaly nějaké jiné komplikace a mohli jsme se takto osobně setkat. A za organizátory nás velmi potěšil zájem, se kterým se konference setkala,“ uvedla Jitka Jonová.

Z toho, co na konferenci zaznělo, ji zaujala diskuze k tématu osobní přítomnosti Karla I. na bojišti a nutnosti zajistit jeho bezpečný ústup v případě, že by hrozilo zajetí. „Na jedné straně mohlo být pro vojáky povzbuzující, že je osobně přijel navštívit a pozdravit, ale na druhou stranu to bylo určité nebezpečí, aby v případě zajetí nedošlo ke komplikacím,“ dodala docentka katedry církevních dějin a církevního práva CMTF.

Výstupy z konference budou po dohodě se spolupořádajícím Státním oblastním archivem v Praze publikovány v odborném recenzovaném časopise Studie a zprávy. Historický sborník pražského okolí.

Karel I. se nyní do Olomouce symbolicky vrátil. Do olomoucké katedrály sv. Václava byly totiž po konferenci uloženy ostatky čtyř významných osobností evropských i světových dějin, které za svého života Olomouc navštívily – papeže Jana Pavla II., sv. Matky Terezy, sv. Adama Chmielowského a právě posledního rakouského císaře a českého krále, blahoslaveného Karla I.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)