Konference se zaměřila na změny v Kodexu kanonického práva

Foto: Martin Višňa
Friday 21 April 2023, 12:00 – Text: Martin Višňa

U příležitosti 40. výročí vyhlášení Kodexu kanonického práva uspořádala katedra církevních dějin a církevního práva Cyrilometodějské teologické fakulty UP ve spolupráci s olomouckou skupinou Společnosti pro církevní právo mezinárodní konferenci, jejímž tématem byly změny, kterými tento základní zákoník římskokatolické církve od roku 1983 prošel.

„Cílem bylo především představit změny v textu kodexu i důvody a zdroje těchto změn, které zaváděli všichni papežové od Jana Pavla II., který kodex promulgoval, přes Benedikta XVI. až po současného papeže Františka. Přednášející představili změny několika oblastí: manželského procesního práva, struktury Římské kurie, administrativního řízení, kanonizačních procesů, zasvěceného života a nakonec trestního práva, které bylo novelizováno jako celek v roce 2021,“ uvedl vedoucí pořádající katedry Damián Němec.

Probíraly se i aktuální otázky vycházející ze synodálního jednání katolické církve zahájeného před dvěma lety, jako je například zapojování laiků do specifických církevních služeb. Naopak záměrně se pořadatelé při přípravě programu vyhnuli oblasti mimořádného propouštění z klerického stavu a šetření mravnostních trestných činů v katolické církvi, kterým na CMTF UP byla věnována odborná setkání už dříve.

V aule fakulty tak zaznělo deset přednášek kanonistů z České republiky, Slovenska a Polska. Mezi řečníky byli například eparchiální biskup košické eparchie Cyril Vasiľ a soudce Tribunálu Římské roty Miroslav Konštanc Adam OP, oba s vazbou na CMTF UP – prvně jmenovaný tu habilitoval, druhý je absolventem z roku 1995. Ve svých příspěvcích přiblížili praxi římských dikasterií (církevních úřadů) při přípravě změn v manželském procesním právu a v harmonizování textů kodexů východního a západního práva. Z Polska pak přijal pozvání Mirosław Sitarz z Katolické univerzity v Lublinu, který představil Jana Pavla II. jako zákonodárce.

Konferenční přednášky vyslechlo na čtyřicet posluchačů, mezi kterými byl i velký kancléř CMTF UP a administrátor olomoucké arcidiecéze mons. Josef Nuzík a kteří se zapojili do navazujících bohatých diskuzí. „Zhodnotili v nich směřování a postup legislativních změn, především stále nedostatečné zohlednění specifik východních katolických církví, velké množství změn během pontifikátu současného papeže Františka i obtíže související mimo jiné s ne zcela dostačující technicko-právní úrovní promulgovaných textů,“ přiblížil Damián Němec.    

„Jako organizátoři jsme rádi, že se nám podařilo zorganizovat takové setkání po době omezení, kdy jsme se setkávali pouze online, a mohli jsme si tak opět v přátelské atmosféře vyměňovat zkušenosti ze soudní, pedagogické i vědecké praxe a debatovat o možném směřování církevního práva nejen v našich zemích,“ dodala Monika Menke z katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP. 

Příspěvky z konference nazvané 40. výročí promulgace Kodexu kanonického práva – změny by měly postupně vyjít v Revue církevního práva, kterou vydává Společnost pro církevní právo.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)