Konference zabývající se poruchami autistického spektra přilákala desítky zájemců

Fotogalerie: Milada Křížková Hronová
Friday 26 May 2023, 8:25 – Text: Milada Křížková Hronová

Speciální pedagogové, sociální pracovníci, učitelé, pracovníci v sociálních službách, psychologové, rodiče i studenti se během konference PASt? Aneb jak dál věnovali řadě témat, která souvisejí s problematikou poruch autistického spektra. Dvoudenní setkání se uskutečnilo v prostorách Pedagogické fakulty UP a organizace Za sklem, o. s., jež se lidem s PAS věnuje.

Zajímavé přednášky s pestrou škálou témat nabídla konference PASt? Aneb jak dál. V prvním dni se účastníci setkání věnovali například sexualitě dospívajících s poruchou autistického spektra (PAS), zooterapii u klientů, evaluaci poskytované podpory studentům na vysokých školách, v druhém dni se pak přednášející věnovali například sourozencům dětí s PAS, zazněly i osobní zkušenosti a příběhy související s inkluzí dětí s touto poruchou.

„Pro mě byla konference velkým obohacením. O problematice poruch autistického spektra jsem se dozvěděla z různých úhlů pohledu, které mi otevřely široké spektrum možností různého profesního uplatnění. Vzhledem k tomu, že studuji mezinárodní a humanitární práci na Cyrilometodějské teologické fakultě UP, spatřuji největší užitek v tom, že jsem si rozšířila informace o lidech na spektru autismu, především díky praktickým ukázkám a workshopům. Přínosné pro mě byly také zkušenosti z holandského, islandského a norského prostředí,“ řekla Michaela Hasalíková, která kromě studia na CMTF UP pracuje i jako sociální pracovnice v olomoucké pobočce organizace Za sklem, o. s.

Právě tato organizace, která lidem na spektru autismu a jejich rodinám pomáhá, konferenci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP, uspořádala. V prostorách Za sklem, o. s. – Olomouc se například konaly ukázky psychomotorických aktivit, zooterapie či arteterapie.

„Takto tematicky zaměřená konference se tu uskutečnila vůbec poprvé a do prostor fakulty i organizace Za sklem, o. s., přilákala na dvě stě zástupců sociálních služeb, speciálně pedagogických center, vzdělávacích a zdravotnických zařízení z celé republiky,“ doplnila Michaela Hasalíková.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)