Kreativní věda učí, jak využít umění a kreativitu ve vzdělávacím procesu i při popularizaci

Foto: Pevnost poznání
Wednesday 22 May 2024, 9:00 – Text: Lucie Jarmarová

Cyklus workshopů Kreativní věda – kreativní učení jako cesta k poznání běží v Pevnosti poznání, centru popularizace PřF, již druhým rokem. Propojuje umělce a profesionály z oblasti kreativních průmyslů s cílovou skupinou současných i budoucích pracovníků ve vzdělávání, tzn. nejen učitele, lektory, edutainery, edukátory, vzdělávací průvodce, ale i studenty pedagogických a didaktických oborů Univerzity Palackého.

„Kreativita a s ní spojená imerzivnost může hrát ve vzdělávacím procesu zásadní roli – může ho urychlit i zefektivnit. Má proto svoje místo ve školách, neformálním, zájmovém i mimoškolním vzdělávání nebo popularizaci vědy,“ říká Matěj Dostálek, ředitel Pevnosti poznání a garant projektu podporovaného Ministerstvem kultury ČR a Národním plánem obnovy.

Centrum popularizace Přírodovědecké fakulty UP tak připravilo sérii 7 celodenních workshopů, na kterých předávají umělci a tvůrci své know-how a inspirují k integrování umění a tvůrčí činnost do formální i neformální výuky. „Naším cílem je rozšířit účastníkům kurzu perspektivu, poskytnout jim metodický základ a podnítit je k další kreativní pedagogické činnosti,“ doplňuje Dostálek.

Příští týden v pondělí 27. května se uskuteční poslední workshop z tohoto cyklu s názvem Komunikuj s úspěchem. Na workshopu plném kreativity a dramatu zkušený improvizátor a člen Českého národního improvizačního divadla Václav Zimmermann přiblíží možnosti využití metod dramatizace a dramaterapie nejen ve vzdělávacím procesu, ale i v řešení konfliktních situací. Na workshop se mohou bezplatně přihlásit všichni zaměstnanci a studenti Univerzity Palackého ZDE.

Pevnost poznání, centrum popularizace PřF, pořádá nejen kurzy soft-skills a moderních výukových metod, ale i praxe v oblasti neformálního vzdělávání a praktické komunikace vědy, a to pod hlavičkou Fort Science Academy.

„Naším cílem je nejen zvýšit kompetence studentů UP především v oblasti komunikace a vzdělávání, ale také podnítit vytvoření nových obsahů a formátů pro naše aktivity,“ dodává programový ředitel centra Roman Chvátal.

V tomto akademickém roce proběhly v rámci projektu tyto workshopy:

Svět prvků mikroskopem i tuší: Můj osobní Prvkář s Marií Krajplovou

Se SCIENCE ON nejen před kamerou: Performativita v popularizaci vědy

LARP a rolové hry ve vzdělávání i popularizaci

Micro:bit a programování nejen ve výuce

Scénografie v interaktivních expozicích s Janem Tomšů

Animace v přírodovědném pokusu s NEZkreslenou vědou

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)