Kulatý stůl se zaměří na sexuální násilí ve válce, promluví odborníci z Česka a Ukrajiny

Repro: Žurnál UP
Wednesday 7 September 2022, 13:30 – Text: Lenka Peřinová

Jaká jsou pravidla pro zacházení se zajatci a civilisty ve válečných konfliktech? Jaké následky v rovině tělesné, duševní a sociální si odnášejí oběti sexuálního násilí ve válce? Lze tomuto násilí předcházet, co je jeho příčinou a jak s tématem pracují novináři? O tom bude řeč během kulatého stolu na téma Sexuální násilí ve válce, který pořádá Cyrilometodějská teologická fakulta UP spolu s Ukrajinskou katolickou univerzitou ve Lvově. Akce s mezinárodním přesahem se uskuteční v pondělí 12. září v 17 hodin v budově CMTF UP v Univerzitní ulici, ale také online na Zoomu či Facebooku. 

„Téma sexuálního násilí ve válce má mnoho rovin, chtěli jsme pokrýt ty nejdůležitější. Hledali jsme profesionály, kteří pracují s oběťmi a znají následky zneužívání, a také ty, kteří rozumí pozadí fungování armády, aby se s námi podělili o svůj pohled na válku i na pachatele. Přizvali jsme také zástupce novinářů, od nichž se o sexuálním násilí ve válce většinou dozvídáme. Diskutující tak společně vytvoří ucelenější obraz problému. Tiše doufám, že debata naznačí také možnosti, co dělat dál. Nemůžeme se přece smířit s tím, že se takové věci v 21. století stále dějí,“ popsal smysl setkání proděkan CMTF UP pro zahraničí Dominik Opatrný, který debatu organizuje a moderuje.

Akce má dvojí cíl: upozornit na brutální násilí, kterému jsou vystaveny nevinné ukrajinské oběti v rusko-ukrajinské válce, a prohloubit spolupráci mezi pořádajícími partnerskými univerzitami jak na akademickém poli, tak v oblasti sociální služby.

„Téma debaty je nesmírně aktuální a zároveň velmi bolestivé a choulostivé, protože jsme každý den svědky zpráv o spáchaných vojenských sexuálních zločinech. Formát akce nebyl zvolen náhodou. Pochopili jsme, že takto citlivé téma vyžaduje nejen akademickou analýzu, ale i živou komunikaci za účasti přednášejících i publika, které se může do diskuze aktivně zapojit,“ uvedl odborný asistent Yuriy Martynyuk z Ukrajinské katolické univerzity ve Lvově.

Cyrilometodějská teologická fakulta UP s prestižní Ukrajinskou katolickou univerzitou dlouhodobě spolupracuje na studentských i akademických výměnách. Možnost uskutečnit kulatý stůl na své půdě bere jako projev solidarity a podpory Ukrajině.

„Během války všichni Ukrajinci skutečně cítí, kdo je opravdový přítel a kdo své záměry pouze deklaruje hlasitými slovy. Mezi těmi, kteří svou slušnost a věrnost skutečným hodnotám prokázali v praxi, zaujímá Česká republika přední místo. Mnoho nuceně vysídlených Ukrajinců zde našlo útočiště a dostalo se jim právní, sociální, lékařské a psychologické pomoci. Mnozí ukrajinští studenti zde můžou pokračovat ve studiu, konkrétně na Univerzitě Palackého, za což jsme upřímně vděčni. Pokud Ukrajina a ukrajinská armáda potřebují mezinárodní vojenskou podporu a mohou ji získat od vlád, můžeme se připojit svou akademickou angažovaností, abychom poskytli dlouhodobou dobrovolnickou pomoc a udržovali válečnou problematiku v centru pozornosti,“ dodal Yuriy Martynyuk, který bude jedním z diskutujících.

Hosty budou také biskup plzeňské diecéze a někdejší hlavní kaplan Armády ČR Tomáš Holub, redaktor zpravodajství Českého rozhlasu Jaromír Marek, církevní právnička a soudkyně diecézního církevního soudu v Plzni Martina Vintrová a dále odbornice z Ukrajinské teologické univerzity, psychoterapeutka Oleksandra Nizdran a vyučující bioetiky Mariya Yarema. 

K debatě se můžete připojit přes Zoom zde nebo ji lze sledovat na Facebooku

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)