Kyberprostor je pro adolescenty rizikový, má vliv na jejich hodnoty, ukazuje výzkum psychologů

Grafika: B. Považanová a M. Dolejš
Thursday 1 December 2022, 8:00 – Text: Milada Křížková Hronová

Vůbec poprvé se na území České a Slovenské republiky věnovali psychologové tomu, jaký vliv má na adolescenty ve věku 11–19 let internet a s ním spojené sociální sítě. Z výzkumu odborníků z Filozofické fakulty Univerzity Palackého vyplynulo, že se u uvedené skupiny mladých lidí, využívajících internet víc než dvě hodiny denně, snižují autonomní, spirituální i společenské hodnoty.

Kyberprostoru a jeho souvislosti s hodnotovým systémem vybrané skupiny mladých lidí se psychologové z FF UP věnují od roku 2019. Výzkumu samého, v němž odborníci využili několik dotazníkových metod, se zúčastnilo přes 3 700 respondentů – studentů českých a slovenských středních škol, gymnázií, učilišť i druhého stupně základních škol. Školy na Slovensku i v České republice byly vybrány náhodně s cílem zjistit, jak adolescenti internet a s ním spojené sociální sítě využívají. Část byla sbíraná prostřednictvím škol, část online.

Studenti se v dotaznících setkali s dotazy typu: kolik máte k dispozici dat nebo kolik hodin na internetu, sociálních sítích a hraním digitálních her trávíte v pracovních dnech a dnech volna. Vědce z FF UP také zajímalo, jestli hrají na internetu hry, jaká sledují videa, jestli sledují influencery, youtubery, případně jaké, a zda se na sociálních sítích někdy nechají vyprovokovat. 

„Z výsledků vyplynulo, že u adolescentů, kteří internet používají déle než dvě hodiny denně, klesají hodnoty autonomní, spirituální i společenské. Například jsme u nich zaznamenali nižší míru benevolence i hédonismu,“ uvedla doktorandka katedry psychologie FF UP Barbora Považanová, která se na uvedeném výzkumu podílela mimo jiné v rámci své disertační práce. Z dotazníkového šetření podle ní také vyšlo najevo, že část uvedené věkové skupiny sleduje a sdílí videa, která znehodnocují lidský nebo zvířecí život.

„Jsou tak často otupělí vůči hodnotám, vůči sobě, společnosti, tradici, vůči nastavení, co je v určité společnosti správné a co ne. Určitě by společnost měla popřemýšlet nad regulací videí, měly by v úvodu obsahovat piktogramy, jaké například využívá Česká televize,“ dodala.

Zajímavé zjištění přinesl výzkum i v té části, která se věnuje influencerům. Výsledky šetření potvrdily, že influenceři adolescenty v určité míře ovlivňují, jejich názory v nějaké míře přebírá 39,34 % dotazovaných dívek a chlapců.

„Zdá se, že sledováním určitých influencerů chtějí dosáhnout většího úspěchu a získat moc nad druhými lidmi. Je k zamyšlení, jaké lidi adolescenti vlastně sledují, protože jsou jimi často ovlivněni a snaží se je napodobovat. Ve výsledku chtějí být i tím, kým nejsou,“ doplnila Barbora Považanová.

Nynějším cílem vědců je shrnout výstupy šetření v metodických postupech pro práci s dospívajícími lidmi, kteří jsou ohroženi problémovým a závislostním užíváním internetu, digitálních her a sociálních sítí. Výsledky výzkumu shrne i připravovaná monografie, která mimo jiné obsáhne i teoretická východiska, jež se zaměřují na hodnotové systémy. Už nyní se získaná data dostávají prostřednictvím odborných konferencí věnovaných prevenci rizikového chování k preventistům. Odborníci z olomoucké katedry psychologie věří, že je využijí v intervenčních programech. 

Téma výzkumu s názvem Hodnotový systém súčasných českých a slovenských adolescentov pod vplyvom internetu (Barbora Považanová, Martin Dolejš, Gabriel Kňažek, Katarína Banárová, Jaroslava Suchá) uspělo v grantové výzvě pro doktorandy FF UP, výzkum samý pak našel finanční podporu IGA FF UP.

Výstupy z výzkumu:

*Názory influencerů (youtuberů/instagramerů atd.) přebírá 39,34 % dotazovaných dívek a chlapců.

* 61,87 % adolescentů má profily na sociálních sítích, na kterých není ve spojení s rodinnými příslušníky.

* 8,94 % dívek a chlapců odpovědělo, že jsou hlavně přispěvovateli, než by byli jen konzumenty.

* Používání internetu: na zábavu – 83,99 %; na vyhledávání informací – 81,85 %; kvůli škole/vyučování – 72,54 %; na komunikaci – 55,91 %; na hraní her – 48,70 %.

* Hlavní účet má 43,03 % adolescentů na Instagramu. Průměrný věk, kdy si zakládají hlavní účet na sociálních sítích, je mezi 10. a 11. rokem věku.

* Videa znehodnocující lidskou nebo zvířecí důstojnost či život sleduje pro zábavu 26,40 % adolescentů. Nevhodné obsahy jich pak sdílí 10,37 %. Jen 15,74 % rodičů ví vždy, co jejich potomek dělá na internetu.

* Adolescenti bez účtu na sociálních sítích: vyšší hodnoty konformity, bezpečnosti a tradice. Adolescenti s účtem na sociálních sítích: vyšší hodnoty samostatnosti, stimulace, hédonismu, úspěchu, moci, benevolence a univerzalismu.

* Adolescenti bez účtu na sociálních sítích: vyšší průměr ve spirituálních hodnotách, nižší průměr v autonomních hodnotách, vyšší úcta, věrnost a pokora. Adolescenti online do dvou hodin denně: vyšší průměr ve všech typech hodnot. Adolescenti online nad dvě hodiny denně: nižší hodnoty ve všech typech hodnot.

 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)