Lékařská fakulta patřila studentským vědeckým pracím

Fotogalerie: Martin Višňa
Thursday 25 May 2023, 15:00 – Text: Martin Višňa

Více než stovka příspěvků na témata z teoretických i klinických oborů zazněla během konference studentské vědecké odborné činnosti (SVOČ) na Lékařské fakultě UP. Hovořilo se mimo jiné i o využití umělé inteligence v endoskopii či 3D modelů zlomenin, o lékových interakcích u kriticky nemocných pacientů nebo o vlivu hluboké mozkové stimulace na motorické a non-motorické příznaky pokročilého stádia Parkinsonovy nemoci. 

Při slavnostním zahájení akce, kterou za pomoci děkanátu LF UP připravili členové Spolku mediků LF UP, vyzdvihl děkan Josef Zadražil dlouhou tradici SVOČ na fakultě. Šlo totiž již o 55. ročník konference, na níž studentky a studenti medicíny představují výsledky své vědecké práce. „SVOČ je vstupenka do světa vědy a já jsem moc rád a děkuji vám za to, že jste se rozhodli zúčastnit,“ řekl mimo jiné děkan. 

Na jeho slova navázaly s gratulací k účasti na konferenci a povzbudivými slovy proděkanky pro studium Všeobecného lékařství Hana Kolářová a Eva Klásková. „Ničeho se nebojte. Na něčem jste rok pracovali, tak to prostě do těch tří minut a do diskuze naperte, ať vidíme, co jste všechno dokázali,“ vyzvala Eva Klásková přítomné ve velké posluchárně Teoretických ústavů. 

Když pak s večerem došlo v jídelně Fakultní nemocnice Olomouc k vyhlášení výsledků, bylo jasné, že prezentující ze sebe během dne opravdu vydali maximum. „Komise si stěžovaly, že nemohly vybrat ty nejlepší, protože nejlepší jste byli všichni a bylo velmi těžké vybrat ta první tři místa,“ komentovala Hana Kolářová. 

Autoři nejlepších prezentací v každé ze šesti sekcí, jejichž přehled najdete níže, obdrželi diplomy a vedle mimořádného stipendia také poukaz na literaturu z produkce nakladatelství Grada.

Mezi těmi, kteří členy hodnoticích komisí zaujali nejvíce, byl i Jakub Olejko z 5. ročníku Všeobecného lékařství, který se svou prací na téma 3D rekonstrukce a tisk komplikované zlomeniny acetabula a předoperační plánování zvítězil v sekci teoretických a preklinických oborů. V práci se zaobíral tiskem 3D modelů zlomenin, které mohou lékaři poskytnout komplexnější pohled na konkrétního pacienta a mohou být využitelné při předoperačním plánování.

„Upřímně je to pro mě velké překvapení, protože všechny práce v sekci byly podle mě velmi kvalitní. Vítězství mě těší, zejména s ohledem na to, že jsem se tématu věnoval doslova od píky. Zajímal jsem se o možnosti využití 3D tisku během praxe na radiologii, na doporučení jsem pak kontaktoval Traumatologickou kliniku, kde jsme po konzultaci došli k tomu, že by 3D modely mohly mít přínos pro pacienty. Tak jsme to zkusili a ve spolupráci s panem primářem Vinterem, s Ústavem lékařské biofyziky a samozřejmě s Radiologickou klinikou, bez níž bychom neměli data, se to podařilo,“ uvedl student. 

„Zejména bych chtěl poděkovat za vedení a spolupráci mému školiteli Martinu Sněhotovi z Ústavu lékařské biofyziky. Je to zlatý člověk, který vyniká svým přístupem ke studentům a vždy mi byl nápomocný,“ dodal Jakub Olejko.

Během 55. ročníku konference SVOČ na LF UP zaznělo přes 100 krátkých prezentací výsledků vědecké práce, celkem se představilo na 140 studentských řešitelů včetně několika z řad zahraničních studentů. Na konferenci zavítali také – jako hodnotitelé i jako přednášející – hosté z Jesseniovy lékařské fakulty v Martině, se kterou LF UP dlouhodobě spolupracuje. 

Sborník abstraktů z konference je k nahlédnutí zde, další informace ke SVOČ na LF UP pak zde.

Nejlepší prezentace 55. ročníku konference SVOČ na LF UP

Interní sekce
1. Klára Pekařová, téma: Dlouhodobé sledování pacientů s endokrinní orbitopatií
2. Alexandr Zarivnij, téma: Umělá inteligence v digestivní endoskopii
3. Eva Zvárová, téma: Zpřesnění diagnostiky a prognózy pacientů s chronickou lymfocytární leukemií na základě komplexní genomické analýzy

Chirurgická sekce
1. Petra Marešová, téma: Účinnost kortikoidů v léčbě diabetického makulárního edému
2. Romana Paciorková, téma: Retrospektivní posouzení terapie a délky přežití u pacientů s měkkotkáňovými sarkomy ve FNOL za období 2009–2022
3. Pavol Šurik, téma: Výskyt a léčba aorto-enterických píštělí

Teoretická a preklinická sekce
1. Jakub Olejko, téma: 3D rekonstrukce a tisk komplikované zlomeniny acetabula a předoperační plánování
2. Petra Hlaušková, téma: Potenciální lékové interakce u kriticky nemocných pacientů
3. Noemi Nováková, téma: Substituce inzulínu hybridní pumpou – vliv na HbA1c a BMI

Klinická sekce
1. Alexandra Klegová, téma: Kvantifikace coronary flow reserve (CFR) pomocí dynamického SPECT myokardu na CZT SPECT kameře
2. Lenka Hanková, téma: Vliv hluboké mozkové stimulace na motorické a non-motorické příznaky pokročilého stádia Parkinsonovy nemoci
3. Claudie Dočkalová a Kristýna Papajíková, téma: Incidence různých typů alopecie u žen – vyhodnocení souboru pacientek sledovaných a léčených na Klinice chorob kožních a pohlavních FN a LF UP v letech 2012–2022

Zubní sekce
1. Natálie Škvrňáková a Nela Šírová, téma: Vztah tumor infiltrujících lymfocytů (TILs) k prognóze spinocelulárních karcinomů dutiny ústní
2. Kristína Frimelová a Alica Klieštiková, téma: Hodnoty ISQ & ITV při použití FDBA a DFDBA alografických materiálů
3. Ivo Havlík a Jakub Jasenský, téma: Chirurgická anatomie linea obliqua pro účely odběru kostního bloku

General Medicine
1. Evangeline Benjamin, téma: Activation of Selected Opportunistic Viral Infections after Allogeneic Stem Cell Transplantations
2. Jaimini Patel, téma: Outcomes of Patients Operated for Acute Type A Aortic Dissection at UH Olomouc
3. Alon Ushman, téma: Results of Surgical Treatment in Patients with Secondary Diffuse Peritonitis

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)