Manželé Spáčilovi obdrželi medaili za práci na univerzitních matrikách

Libuše a Vladimír Spáčilovi s děkanem FF UP Janem Stejskalem (vlevo).
Foto: Martin Višňa
Wednesday 15 November 2023, 10:00 – Text: Martin Višňa

Ve Vlastivědném muzeu, přímo v prostorách výstavy věnované jezuitskému vysokému učení v Olomouci, byla představena dvousvazková publikace Matricula olomoucké univerzity (1636–1637) 1652–1729, knižní edice druhé nejstarší univerzitní matriky, kterou vydala Filozofická fakulta UP ve spolupráci s Vydavatelstvím UP. Během setkání obdrželi editoři díla Libuše a Vladimír Spáčilovi stříbrnou medaili Univerzity Palackého za zásluhy o FF UP.

Děkan filozofické fakulty Jan Stejskal označil edici nejstarších matrik olomoucké univerzity za dárek, který Univerzitu Palackého řadí do velké rodiny vysokých škol, které si jsou vědomy své minulosti a pečují o ni. „Velice rád bych tak našim milým editorům poděkoval za obrovskou práci, kterou si dovedu jen trochu představit, a za velikou zásluhu pro naši fakultu, univerzitu i město Olomouc,“ řekl, když manželům Spáčilovým medaile jako překvapení večera předával. 

„Velmi si tohoto ocenění vážíme. Celou tu dobu, co na filozofické fakultě pracuji a co s manželem řešíme grantové projekty, jsme se vždy snažili, abychom naší prací fakultu důstojně reprezentovali. Moc tedy za toto ocenění děkujeme,“ uvedla Libuše Spáčilová, profesorka katedry germanistiky.

Setkání s krátkou besedou v prostorách výstavy Chrám moudrosti, jezuitská univerzita v Olomouci 1573–1773 moderoval historik Vlastivědného muzea Filip Hradil, kromě editorů prezentované publikace a děkana Jana Stejskala o matrikách jako důležitých historických pramenech a o někdejších studentech olomouckého vysokého učení mluvila také historička Jana Oppeltová.

Ředitel Vydavatelství UP Aleš Prstek přítomným připomněl, že vydané matriky jsou k dispozici nejen v knižní podobě, ale i volně elektronicky na webu matricula.upol.cz. V závěru se také zeptal, kde hledat pokračovatele, kteří se budou na zpracování univerzitních matrik podílet do budoucna. „Jistě se najde dost lidí, kteří by byli schopní. Druhá věc ale je, aby byli ochotní. Protože ona je to skutečně dřina,“ reagoval na jeho dotaz Vladimír Spáčil.

Představení nové publikace se konala nejen jako součást doprovodného programu zmíněné výstavy, ale také probíhajícího Týdne humanitních věd, o kterém se více můžete dozvědět zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)