Martin Cajthaml přiblíží pojetí mravního zla podle filozofa a teologa von Hildebranda

Martin Cajthaml.
Foto: Martin Višňa
Friday 10 May 2024, 8:00 – Text: Martin Višňa

Nevydané texty z pozůstalosti německého filozofa a teologa Dietricha von Hildebranda studoval a kriticky zpracoval Martin Cajthaml, profesor Cyrilometodějské teologické fakulty UP. Publikace věnovaná problematice kořenů mravního zla brzy vyjde u nakladatelství Hildebrand Press.

Dietrich von Hildebrand byl německý katolický filozof a teolog, významný představitel rané mnichovsko‑göttingenské fenomenologie a filozofický etik. Jeho hlavním dílem je Etika vydaná po druhé světové válce v USA, kam jako oponent německého národního socialismu odešel.

„Mezi tématy, o kterých Etika pojednává, je také problematika kořenů mravního zla v poslední části díla. Ještě donedávna se zdálo, že jde o nejrozsáhlejší von Hildebrandovo pojednání té oblasti, ovšem v jeho pozůstalosti uložené v Mnichově se mi podařilo objevit materiály, které jeho pojetí mravního zla posouvají dále. Tyto texty jsem si položil za cíl zpřístupnit,“ uvedl Martin Cajthaml, vedoucí katedry filozofie a patrologie a také proděkan pro vědu CMTF UP, který se dílem von Hildebranda dlouhodobě zabývá.

Pro vydávanou knihu využil šesti dochovaných rukopisů a šesti strojopisů, celkem šlo asi o 400 stran textů. „Moje teze je, že tyto materiály vznikly v době přípravy Etiky, ale nebyly do již poměrně rozsáhlého díla zařazeny kvůli své obsáhlosti. Nakonec přímo v Etice najdeme poznámku, že se chystá další dílo, které se podrobně zaměří na nejvýznamnější příčiny mravního zla,“ dodal Martin Cajthaml.

Hlavní příčiny von Hildebrand spatřoval v konkupiscenci (silné touze, žádostivosti, dychtivosti) a pýše, o kterých psal již v Etice, kde rozlišil několik jejich podob. V dosud nevydaných materiálech pak jednotlivé typy dále rozpracoval. „Von Hildebrand se tu mimo jiné zmiňuje o konkupiscenci v duševní oblasti, která se může projevovat například v konzumaci povrchní zábavy, která se může stát z mravního hlediska problematickou. V nevydaných textech se také věnuje nenávisti jako další příčině mravního zla, jedním z témat je i lenost, a to například i v rovině duchovní,“ přiblížil profesor Cajthaml s tím, že materiály, které kriticky zpracoval do brzy vycházející publikace, zásadním způsobem doplňují celkový obraz etiky ve von Hildebrandově pojetí. „Považuji to za jednu z nejpodrobnějších analytických i deskriptivních studií příčin mravního zla v dějinách filozofické etiky.“

Studium a zpracování dosud nevydaných textů z pozůstalosti Dietricha von Hildebranda bylo podpořeno Grantovou agenturou ČR v rámci projektu Hodnota a teleologie. Dialog mezi materiální hodnotovou etikou a tradiční etikou.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)