Na filozofické fakultě se bude diskutovat o nerovnostech v Evropské unii

Foto: sxc.hu
Thursday 7 February 2019, 14:04 – Text: (red)

V posluchárně Václava Havla se uskuteční mezinárodní debata, v níž se bude hledat odpověď na otázku, jaké změny je potřebné provést v Evropské unii, aby se sbližovala kvalita života jejích obyvatel. Diskuze s názvem Konvergence v EU: Jak znovu zcelit Evropu? bude ve čtvrtek 14. února.  

O možných řešeních nerovností v rámci Evropské unie bude hovořit viceprezident Nadace pro evropská progresivní studia (FEPS) Uwe Optenhögel. Hostem bude i  László Andor, vedoucí katedry ekonomické politiky na Korvínově univerzitě v Budapešti a bývalý eurokomisař pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění. Na podiu bude diskutovat také Conny Reuter, který je generálním tajemníkem evropské organizace Solidar.

„V debatě se budeme hlouběji zabývat aktuálními problémy Evropské unie. Členské státy jsou pod jejím jménem sice sjednoceny, ale to neznamená, že by v ní neexistovaly zásadní dělící linie,“ řekl bývalý eurokomisař László Andor.  

Doplnil, že EU má problém, který by se dal popsat jako dvojitá nerovnováha. „Nerovnováhy, nebo také dělící linie, můžeme najít mezi jihem a severem jako mezi dlužníkem a věřitelskými zeměmi. Východní země pak zřetelně pociťují rozdělení na východ a západ jako rozdělení mezi ekonomikami s nízkými mzdami a vysokou přidanou hodnotou. To jsou problémy, které je potřeba řešit,“ uvedl.

Na filozofické fakultě UP pořádají debatu Masarykova demokratická akademie, zastoupení Friedrich – Ebert – Stiftung v České republice, Nadace pro evropská progrestivní studia (FEPS) a Nadace Jeana Jaurése.  I podle ředitele Masarykovy demokratické akademie a bývalého premiéra Vladimíra Špidly je dobře, že se podobná diskuze vede právě v České republice. Míní, že rozdělení Evropské unie je zásadní problém a bez nalezení řešení se jen těžko zlepší důvěra mnoha Evropanů v projekt společné Evropy. Podle Vladimíra Špidly je důležité hledat cesty, jak životní úroveň v EU srovnávat. 

„Nesouhlas s touto nerovností vnímanou jako křivdu lze v České republice vnímat běžně. Jsem proto rád, že se nám k tématu podařilo v Olomouci zorganizovat opravdu jedinečně obsazenou debatu s osobnostmi, s nimiž budeme moci mluvit opravdu o jádru problému,“ uvedl.  

Volně přístupná debata bude simultánně tlumočena do českého i anglického jazyka. V posluchárně Václava Havla začne v 16 hodin. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)