Na FZV zavítali poslanci, ředitelé nemocnic i primátor

Hosté si v průběhu návštěvy prohlédli odborné učebny FZV. Na snímku zleva poslanci PSP ČR Tomáš Müller, Petra Quittová, děkan fakulty Jiří Vévoda, poslankyně Hana Naiclerová, primátor Miroslav Žbánek a ředitel vojenské nemocnice Martin Svoboda. Foto: David Kresta
Thursday 30 March 2023, 11:56 – Text: David Kresta

Významní hosté zavítali v tomto týdnu na fakultu zdravotnických věd. Setkání s děkanem Jiřím Vévodou a zástupci vedení fakulty se zúčastnili poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Hana Naiclerová, Petra Quittová, Josef Flek, Tomáš Müller a Milan Brázdil spolu se senátorem Lumírem Kantorem, primátorem Miroslavem Žbánkem, ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc Romanem Havlíkem a ředitelem Vojenské nemocnice Olomouc Martinem Svobodou a rektorem UP Martinem Procházkou. Hosté si prohlédli odborné učebny a jejich vybavení, následná rozprava se pak dotkla mj. témat financování a stávajících výukových prostor fakulty. Setkání se uskutečnilo u příležitosti oslav půlkulatých 15. narozenin FZV UP.

Hosté si v první části programu měli možnost prohlédnout učebny a vybavení ústavu klinické rehabilitace, ústavu porodní asistence či ústavu radiologických metod. Součástí prohlídky bylo rovněž zpestření v podobě praktické zkoušky – odběru krve z modelu lidské ruky se ochotně ujali poslanec Milan Brázdil a ředitel Vojenské nemocnice Olomouc Martin Svoboda.

Po skončení prohlídek následovala prezentace děkana fakulty Jiřího Vévody, který hosty seznámil s aktuální nelehkou situací fakulty řešící nedostačující rozpočet i prostorové možnosti pro výuku. „Naše fakulta je financována poměrem dle počtu studentů, který zde byl v roce 2013. Tehdy byl podíl na celkovém koláči zhruba 5,13 %, od roku 2021 činí 5,66 %. Dnes dostáváme de facto podobné finanční prostředky jako před deseti lety. Bohužel není vůle to změnit, všem ostatním fakultám tato procentuální fixace vyhovuje. Pak je tu ještě ukazatel společenské poptávky. Na rozdíl od pedagogů a lékařů nejsou zdravotnické profese společensky žádané, proto na rozdíl od nich nedostávají naše studijní obory extra finance z ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Jsem moc rád, že jste vážili cestu a zavítali na naši fakultu. Možná je změna ve vašich rukou. Chtěl jsem vás seznámit s realitou, ve které profese, o něž je zájem a do budoucna budou stále více potřeba, bojují o své udržení a zachování,“ uvedl k přítomným hostům děkan Jiří Vévoda.

Tématu financování se dotkl také rektor UP Martin Procházka. „Co musí následovat, je ekonomický rozbor na vládní úrovni, jaké absolventy má české vysoké školství dodávat do systému, koho vzdělávat, koho preferovat. Existuje anglosaský model, kdy student platí školné a velmi rychle vyselektujete, za jak dlouho se absolventům peníze investované do vzdělání vrátí. Jestli je to etické či nikoliv, to už nechám stranou. Pak jsou země, v nichž je školné stanoveno pouze u oborů, které jsou méně preferované. A pak je náš systém, který, jak se ukazuje, už dochází do určitého limitu,“ zmínil rektor Martin Procházka. Současně poukázal na budoucí zlepšení v oblasti výukových prostor. „Podepsal jsem výběrové řízení na stavbu nové společné budovy lékařské fakulty a fakulty zdravotnických věd. Chystá se rovněž rekonstrukce budovy na třídě Svobody, do jejíchž úprav investuje univerzita zhruba sto milionů korun a která bude po dokončení plně k dispozici fakultě zdravotnických věd,“ řekl rektor Martin Procházka.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)