Na Univerzitě Palackého se vůbec poprvé koná Letní škola judaistických studií

Letní školu otevřel svou přednáškou na téma Židovská historie a společnost v 18. století Eli Lederhendler z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě. Úvodní přednášky se zúčastnil i rektor UP Martin Procházka, který Letní školu judaistických studií zahájil.
Foto: archiv CJS FF UP.
Tuesday 16 August 2022, 7:32 – Text: Milada Křížková Hronová

S cílem posílit akademické kontakty mezi zahraničními experty ve výzkumu židovské mystiky, šabatianismu a frankismu a českými badateli, kteří se soustředí na náboženskou a sociální historii židovské komunity v interakci s jejím nežidovským majoritním okolím na Moravě, se na Filozofické fakultě UP koná jedinečná Letní škola judaistických studií. Přivítala mimo jiné i dvaadvacet studentů z různých evropských zemí.

Letní škola judaistických studií, kterou organizuje Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP, se měla uskutečnit už v létě 2020, a to poté, kdy v roce 2019 schválila grantová agentura EAJS (European Association for Jewish Studies) projekt a žádost o finanční podporu.Tehdy však do plánů zasáhla pandemie covidu-19. Škola byla nakonec díky velkorysému přístupu EAJS i přihlášených studentů dvakrát přesunuta.

„Konečně jsme v Olomouci mohli přivítat dvaadvacet studentů, z nichž dvacet má přímou finanční podporu EAJS. Větší část skupiny jsou studenti z různých evropských zemí, z Itálie, Polska a Ukrajiny, přijel i jeden účastník z USA. S některými studenty přijeli i lektoři, například profesor Eli Lederhendler, doktor Avishai Bar-Asher či doktor Hadar Feldman Samet z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a z univerzity v Tel Avivu. Většina studentů je na svých domácích institucích zapsána v magisterských programech Jewish Studies nebo se ve svých diplomových výzkumech věnují problematice židovské náboženské historie a filozofie. Součástí naší letní školy, která potrvá do 21. srpna, jsou samozřejmě i studenti Centra judaistických studií FF UP,“ uvedla Ivana Cahová, vedoucí pořádajícího centra.

Podle ní jde o první akci svého druhu. Vychází z dlouhodobé spolupráce mezi Centrem judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových FF UP a Mandelovým institutem Hebrejské univerzity v Jeruzalémě a je vlastně vrcholem dosavadních vzájemných akademických kontaktů, které obě instituce rozvíjely, především na základě studentských a akademických mobilit. Organizátoři by na ni velmi rádi navázali i v dalších ročnících, nicméně možnosti její organizace se odvíjejí od podpory EAJS. 

„Neméně důležitým cílem a očekávaným přínosem naší školy je i zvýšení atraktivity Univerzity Palackého pro zahraniční studenty, a to jak v rámci studentských mobilit, tak například i v postdoktorském výzkumu. I proto je vedle přímé výuky součástí programové nabídky školy také řada exkurzí a kulturních akcí,“ doplnila Ivana Cahová.

Letní škola judaistických studií FF UP je věnována problematice raně novověké židovské heterodoxie s důrazem na frankistické hnutí v 18. století ve střední a východní Evropě. Studentům se v těchto dnech nabízejí přednášky o židovském náboženském myšlení, mystice či mesianismu. Na řadu patrně přijde i diskuze o specificích šabatiánského a postšabatiánského hnutí ve střední a východní Evropě, kterou lze obohatit o regionální moravský kontext heretického hnutí Jakoba Franka a jeho vliv na vývoj středoevropského judaismu.

„Studenti, kteří se této problematice věnují ve svých diplomových pracích, mají tak mimořádnou příležitost využít celé řady zdrojů vztahujících se k moravskému židovskému dědictví přímo z knihovny Centra judaistických studií FF UP. Své práce či poznatky mohou konzultovat jak s domácími, tak zahraničními odborníky,“ dodala Ivana Cahová.

Garantem jedinečného, více než desetidenního setkání, je doktor Pawel Maciejko z Univerzity v Baltimoru, který je jedním z předních odborníků na problematiku židovských herezí v době raného novověku a autorem významné publikace The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement 1755–1816 (University of Pennsylvania Press, 2011) oceněné cenou Salo Barona Americké akademie židovských studií.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)