Na univerzitě začalo rokovat více než sedmdesát romanistů z celého světa

Odborníky i studenty přivítala na konferenci i hispanistka katedry romanistiky Lenka Zajícová.
Fotogalerie: Milada Hronová
Friday 23 November 2018, 13:53 – Text: Milada Hronová

Na filozofické fakultě dnes začalo dvoudenní mezinárodní setkání romanistů. Pořádající katedra romanistiky zve na některé přednášky i veřejnost.

Cílem v pořadí již devatenáctého setkání romanistů s podtitulem „Rozmanitost jazyků, kultur a pohledů“ je výměna informací, zkušeností a poznatků z bádání ve sféře lingvistiky, literatury, umění, historie, politického dění či reálií románských jazykových oblastí. Vedle bohatého odborného programu se uskuteční také tři plenární přednášky, které jsou určeny i širší veřejnosti.  

„První s názvem Lafayette a další francouzští státní vězňové v moravských a českých pevnostech na přelomu 18. a 19. století, začala hned po zahájení konference. Bohemista a historik Jiří Fiala, emeritní profesor dějin české literatury na katedře bohemistiky filozofické fakulty, v ní představil svou novou knihu, kterou napsal společně s Marií Sobotkovou, emeritní profesorkou katedry slavistiky FF UP," uvedla Zuzana Burianová z katedry romanistiky.

Ve stejné době se podle ní uskutečnila i další plenární přednáška z oblasti neurolingvistiky, kterou proslovil významný španělský lingvista Vincenc Torrens z Universidad Nacional de Educación a Distancia v Madridu. Třetí přednášku si místo avizovaného Jiřího Pelána připravil emeritní profesor katedry dějin umění FF UP Pavel Štěpánek, odborník na dějiny umění a architektury hispánského a lusofonního světa.

"Uskuteční se v sobotu od devíti hodin a nese název Kapitoly z dějin česko-španělských kulturních styků a vztahů (Na okraj jedné nové knihy.)," dodala.

Mezinárodní setkání romanistů sestává z francouzské, španělské, italské a portugalské sekce. Příspěvky zaznívají jak v češtině, slovenštině, angličtině, tak i francouzštině, španělštině, italštině a portugalštině. Letošní konferencí si pořadatelé připomínají i pětadvacet let, které uplynuly od zavedení studia italské a portugalské filologie na UP.

Dříve nabízela olomoucká romanistika pouze francouzskou a španělskou filologii. Od roku 1993 svou nabídku však výrazně rozšířila. Dnes zajišťuje filologické studium čtyř hlavních románských jazyků, které dohromady čítají až miliardu rodilých mluvčích. Více o programu konference ZDE. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)