Na ustavujícím zasedání senátu došlo i na ocenění nejlepších studentů

Děkan Josef Zadražil s nejlepšími studenty: s červenými deskami Klára Čelústková, vlevo Shani Lubovsky a vpravo Amirreza Tavakolipour.
Foto: Martin Višňa
Thursday 8 December 2022, 15:00 – Text: Martin Višňa

Po nedávných volbách se v obměněném složení poprvé setkal Akademický senát LF UP. Na ustavujícím zasedání si senátoři zvolili své vedení, kdy post předsedy obhájil Dušan Klos. Senát také mimo jiné schválil Plán realizace strategického záměru LF UP na příští rok. Úvod jednání ovšem patřil nejlepším studentům a udělení mimořádného stipendia Josefiny Napravilové.

Diplom stvrzující udělení stipendia, které nese jméno odbojářky, válečné veteránky a v neposlední řadě podporovatelky studentů medicíny, za minulý akademický rok z rukou děkana Josefa Zadražila převzala Klára Čelústková.

„Byla jsem překvapená, když jsem se to dozvěděla. Ani jsem nevěděla, že se tu něco takového uděluje. Ale jsem ráda. První ročník byl pro mě těžký hlavně ze začátku, musela jsem i změnit svůj dosavadní životní styl. Postupně si to ale nějak sedlo, i díky rodičům, blízkým a spolužákům. Asi nepřekvapím, že nejtěžší pro mě byla anatomie. Na druhou stranu jsem neměla problém s chemií, ta mě bavila už na střední,“ prozradila studentka, která v prvním ročníku studia Všeobecného lékařství dosáhla průměru 1,00.

Ocenění za skvělé studijní výsledky převzali od děkana také dva zahraniční studenti, Shani Lubovsky studující program General Medicine a Amirreza Tavakolipour z programu Dentistry. Všem třem Josef Zadražil popřál pevné zdraví a hodně úspěchů v dalších letech studia.

Poté už mohli senátoři přistoupit ke svému programu. Předseda volební komise Marek Szkorupa nejprve přítomné seznámil s průběhem voleb do AS LF UP pro funkční období 2022–2025, které se uskutečnily v polovině listopadu. Zúčastnilo se jich 257 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků, kteří odevzdali 253 platných hlasů, a 338 studentů, přičemž platných bylo 337 hlasů.

V následné volbě senátoři potvrdili na post předsedy Dušana Klose, který AS LF UP vedl od začátku letošního roku. Stejně tak jsou staronoví i místopředsedové Jiří Drábek a student Jakub Olejko. „Děkuji za vaši důvěru, moc si toho vážím. Je pro mě velkou ctí předsedat tomuto shromáždění,“ řekl Dušan Klos. Senátorům také pogratuloval ke zvolení a mimo jiné připomněl, že na prvním zasedání roku 2023 budou vyhlašovat volbu nového děkana fakulty.

Kromě toho ale senátoři vyslechli také zásadní novinky na fakultě od děkana Josefa Zadražila a proděkanka Hana Kolářová je seznámila se závěrečnou zprávou z přijímacího řízení pro akademický rok 2022/2023. Schválen byl Plán realizace strategického záměru LF UP na rok 2023, který mimo jiné počítá s rekonstrukcí prostor Ústavu lékařské chemie a biochemie, obměnou přístrojového vybavení na fakultě a především se zahájením výstavby nové společné budovy LF a fakulty zdravotnických věd, pro jejíž realizaci by již brzy měl být vybrán zhotovitel.

Schváleny byly také podmínky přijímacího řízení doktorských studijních programů pro akademický rok 2023/2024 a k předložení Radě pro vnitřní hodnocení byl doporučen doktorský program Molekulární a translační medicína, a to v české i anglické variantě.

Další informace z jednání Akademického senátu LF UP je možné sledovat zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)