Naučte se být v pohodě. Pomohou vám nové programy pro zaměstnance a doktorandy

Ilustrační foto: Pixabay.com
Thursday 13 April 2023, 8:00 – Text: Ivana Pustějovská

Hned dva programy, díky kterým si mohou zaměstnanci Univerzity Palackého rozšířit své znalosti z oblasti well-beingu, připravilo pro zájemce oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP. Po úspěšných kurzech psychohygieny a efektivní komunikace nabízí nové kurzy zaměřené na osvojení dovednosti vedoucí k osobní pohodě jedince v prostředí vysokých škol.

Well-being nemá český ekvivalent, zjednodušeně řečeno jde o to „cítit se dobře“, a to jak po fyzické, tak i psychické stránce. Právě tato dovednost „být v pohodě“ je nezbytná pro dlouhodobé spokojené fungování v osobním i pracovním životě. „Téma duševního zdraví rezonuje v posledních letech ve společnosti výrazněji než kdy jindy, a to i v univerzitním prostředí. Člověk, který se cítí po všech stránkách dobře, zvládá mnohem lépe stresové situace i náročnější úkoly, se kterými se v práci setkává. Nejinak je tomu i u studentů. Vysokoškolské vzdělávání je pro ně náročné nejen v kognitivní, ale i v sociální a emocionální oblasti. O ekonomické stránce věci nemluvě. Mladého člověka, který se z nějakého důvodu cítí v nepohodě, mohou problémy ve výše uvedených oblastech dostihnout natolik, že pak studium nedokončí,“ vysvětluje Klára Tesaříková Čermáková, vedoucí oddělení dalšího vzdělávání a inovací ve výuce UP.

Již 27. dubna proběhne pro zaměstnance a doktorandy UP program Podpora well-beingu studentů jako nová pedagogická kompetence, v polovině května pak program Well-being ve vysokoškolském prostředí. Lektorkou obou programů je doktorka Jana Kočí, která se dlouhodobě věnuje vědě a výzkumu v oblasti akademického well-beingu a zdravého životního stylu. Oba programy se uskuteční formou interaktivního online setkání, což umožní zapojení většího množství účastníků.

Nabídka programů celoživotního vzdělávání, které se věnují posilování kompetencí v oblasti duševního zdraví, zejména pak psychohygieny, mindfullness, komunikačních dovedností a týmové spolupráce, je tak bohatší o další téma. Důraz na jeho zařazování do školských systémů různých stupňů klade ve svých strategických dokumentech i ministerstvo školství. „Tato témata jsou důležitá pro všechny účastníky vzdělávacího procesu na UP a budeme velmi rádi, pokud se zapojí i ostatní zaměstnanci, kteří se sice bezprostředně výuky neúčastní, nicméně jsou se studenty a vyučujícími v úzkém kontaktu a získané znalosti se jim mohou hodit v jejich každodenní práci,“ dodává Klára Tesaříková Čermáková.

Aktuální nabídku programů CŽV, na které se můžete přihlašovat, najdete zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)