Nejvyšší dotaci pro mezinárodní kreditové mobility studentů a zaměstnanců získala Univerzita Palackého

Ilustrační foto:123rf.com
Friday 24 August 2018, 8:00 – Text: Velena Mazochová

V soutěži českých vysokých škol o podporu mezinárodních studentských a zaměstnaneckých výměn v rámci programu Erasmus+ byla výrazně nejúspěšnější Univerzita Palackého, která získala rekordní grant ve výši téměř 1,5 milionů eur. Evropské finance jí pro příští dva roky umožní realizovat více než 200 studijních a téměř stejný počet pracovních výměnných pobytů v zemích čtyř kontinentů.

S projektem Mezinárodní kreditové mobility v rámci programu Erasmus+ 2018 olomoucká univerzita uspěla v silné konkurenci 27 českých vysokých škol. Výše její grantové podpory představuje zhruba třetinu celkového rozpočtu programu pro Českou republiku. Druhá nejúspěšnější Univerzita Karlova obdržela přes 800 tisíc a třetí Univerzita Hradec Králové necelých 400 tisíc eur.

„Ve srovnání s předchozími lety je to pro Univerzitu Palackého rekordní částka. Náš dosud největší projekt v této aktivitě měl rozpočet 360 tisíc eur,“ potvrdila institucionální koordinátorka programu Erasmus+ Yvona Vyhnánková ze Zahraničního oddělení UP, které projektovou přihlášku připravovala ve spolupráci s pracovišti jednotlivých fakult i partnerských univerzit. Přihláška zahrnovala téměř 170 stran textů popisujících zajištění realizace projektu.

Finance jsou určeny pro mezinárodní studijní pobyty a praktické stáže studentů a na výukové pobyty a školení zaměstnanců pro akademické roky 2018-2019 a 2019-2020. „Výměny budou probíhat mezi univerzitou a jejími 52 partnerskými univerzitami v 16 zemích východní a jižní Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Do projektu jsou zapojena pracoviště šesti fakult – cyrilometodějské teologická, filozofické, pedagogické, právnické, přírodovědecké a fakulty tělesné kultury,“ upřesnila Yvona Vyhnánková.

Schválení dvouletého projektu je podle ní obrovským úspěchem a současně velkou výzvou. „Mezi našimi partnery jsou univerzity ze zemí velmi vzdálených geograficky i kulturně, například z Bhútánu, Gruzie, Maroka, Íránu, Jihoafrické republiky, Zambie nebo Japonska. Realizace výměn tedy bude poměrně náročná. Věříme ale, že přispějí k podpoře internacionalizace univerzity, přinesou nové zkušenosti, znalosti i dovednosti nejen přímým účastníkům, ale všem zapojeným pracovištím na UP i na partnerských univerzitách,“ uvedla Yvona Vyhnánková.

Při posuzování kvality projektů se hodnotí zejména jejich přínos pro zapojené instituce i dopad a schopnost žadatele dosáhnout plánovaných cílů. „Jde zejména o relevanci k celkové strategii internacionalizace Univerzity Palackého i předpokládané partnerské instituce. Důležitými kritérii jsou také návaznost na předchozí spolupráci, administrativní zajištění mobilit a služby pro účastníky, stejně jako jejich přínos a uplatnění výsledků,“ objasnil vedoucí Zahraničního oddělení UP Dalibor Mikuláš.

Studenti mohou žádat o studijní pobyt v délce od tří do dvanácti měsíců v rámci jednoho akademického roku. Během studia v zahraničí je nutné získat nejméně 20 ECTS kreditů za každý semestr. Pedagogičtí pracovníci UP mohou vyjet na výukový pobyt, který se uskuteční formou přednášek, seminářů, praktické výuky a konzultací se studenty. Stejně jako nepedagogičtí pracovníci mohou na zahraniční partnerské vysoké škole absolvovat i školení. Podrobné informace naleznou zájemci na webu Zahraničního oddělení UP.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Od roku 2015 jsou v jeho rámci podporovány výměny studentů a zaměstnanců vysokých škol se zeměmi mimo Evropu. Administrací programu Erasmus+ v České republice je pověřen Dům zahraniční spolupráce.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)