Nestárneme. Na programu fakultní nemocnice pro seniory se podílí i fakulta tělesné kultury

Ilustrační foto: unsplash.com, tylerfarmer
Friday 3 March 2023, 12:00 – Text: Martin Višňa, Adam Fritscher

Pomoci k prožití stáří ve zdraví a v dobré fyzické a duševní kondici je cílem programu Nestárneme, se kterým v rámci dlouhodobého projektu Ambulance aktivního zdraví přišla Fakultní nemocnice Olomouc. Přihlášeným seniorům se vedle lékařů a zdravotníků věnují i odborníci z Fakulty tělesné kultury UP.

Program Nestárneme je určen především seniorům ve věku nad 65 let, klíčovými prvky jeho fungování jsou individuální přístup a snaha a ochota účastníků přispět ke společnému výsledku. „Chceme motivovat lidi, aby i ve vyšším věku žili kvalitní život a nebránili se k tomu přispět i vlastním úsilím, což je vlastně mottem celého projektu Ambulance aktivního zdraví. Jmenovitě u seniorů nám s tím napomáhá i pocit sounáležitosti ke kolektivu dalších účastníků, jenž posiluje motivaci a šanci něco opravdu změnit,“ uvedl ředitel nemocnice a iniciátor zmíněného projektu Roman Havlík.

„Pohybujeme se v oblasti preventivní geriatrie, jejímž cílem je předejít nemocem, které ve stáří vedou k handicapům a nesoběstačnosti. Je pozitivní, že se v naší populaci nyní dožíváme vyššího věku, ale často je to vykoupeno nemocemi a závislostí na pomoci druhých. U řady seniorů pozorujeme vysoký počet diagnóz, v tomto směru už jsme zaznamenali i pacienta se sedmnácti různými diagnostikovanými chorobami. Proto se zaměřujeme vedle samotné léčby nemocí také na kompenzace funkčních handicapů a zlepšení osobnostního potenciálu našich klientů,“ vysvětlila primářka Oddělení geriatrie FNOL a garantka programu Milena Bretšnajdrová, podílející se i na výuce Ústavu ošetřovatelství Fakulty zdravotnických věd UP a Univerzity třetího věku při UP.

Nezbytným prvním krokem, který účastníky programu čeká, je úvodní prohlídka, jejíž součástí je stanovení základní anamnézy, určení rizikových faktorů především v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, laboratorní odběry, farmakoterapie či určení základních výživových parametrů. Po zhruba třech týdnech na druhém sezení každý z účastníků obdrží individuální doporučení, která mají vést ke zlepšení jeho zdravotního stavu a fyzické i mentální kondice. „Probereme zhodnocení jeho mentálních funkcí a zaměříme se i na specifické potíže doprovázející stárnutí, jako jsou osteoporóza či inkontinence. Další kontrola následuje přibližně za půl roku a při ní již můžeme zhodnotit i výsledky aplikovaných opatření,“ dodala primářka.

Mezi vstupními vyšetřeními nechybí ani analýza pohybového chování. „Senioři absolvují testy fyzické zdatnosti, které slouží k odhalení syndromu geriatrické křehkosti. Obdrží také akcelerometry, které zaznamenávají údaje o jejich 24hodinovém pohybovém chování během jednoho týdne,“ přiblížil Jan Vindiš z Institutu aktivního životního stylu FTK UP, který pohybovou část programu garantuje.

„V rámci individuální zpětné vazby pak se seniory konzultujeme doporučení týkající se množství týdenní pohybové aktivity, optimálního spánkového režimu nebo maximální doporučené délky sedavého chování. Mimo to se bavíme i o motivaci k pohybu a dalších aktivitách, které pomohou optimalizovat pohybový režim. Přesto, že se častěji setkáváme v ambulanci s aktivními seniory, vždy najdeme cestu, jak režim pohybového chování ještě zlepšit,“ doplnil s tím, že spolupráci s oddělením geriatrie navázala již dříve Jana Pelclová, docentka Institutu aktivního životního stylu, avšak společný projekt oddálila epidemie covidu-19.

Preventivní program Nestárneme spustila Fakultní nemocnice Olomouc v dubnu loňského roku, dosud se do něj zapojilo přes 70 seniorů ve věku od 65 do 80 let. U příležitosti prvního výročí zahájení připravuje nemocnice na úterý 30. května v prostorách II. interní kliniky – gastroenterologické a geriatrické jejich setkání programu a zhodnocení pozitivních výsledků.

Zájemci o účast v programu se pak mohou objednat buď telefonicky na čísle 588 445 805, e-mailem na adrese geriatrie@fnol.cz nebo prostřednictvím formuláře zde.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)