Neurochirurgové představili na konferenci svou první učebnici

Foto: Fakultní nemocnice Olomouc
Wednesday 7 June 2023, 16:30 – Text: (vim)

Neurochirurgická klinika Lékařské fakulty UP a Fakultní nemocnice Olomouc uspořádala vůbec první ročník konference Olomoucké neurochirurgické dny. Pozvání na ně přijalo 170 lékařů, sester a zdravotníků různých medicínských oborů. Účastníkům byla mimo jiné představena nová učebnice neurochirurgie, kterou vydalo Vydavatelství UP.

Kniha Neurochirurgie: učebnice pro mediky a lékaře poskytuje základní orientaci v problematice neurochirurgie a páteřní chirurgie.

„Je to první učebnice, která na Neurochirurgické klinice za více než šedesát let její existence vznikla. Jejími autory jsou všichni naši lékaři. Cílem bylo vytvořit text nejen pro studenty medicíny a pro lékaře připravující se na kmenové zkoušky nebo k atestaci z neurochirurgie, ale pro všechny lékaře se zájmem o náš obor. Umožní nám mimo jiné, abychom se při výuce mediků mohli více věnovat praktické stránce,“ uvedl přednosta kliniky Lumír Hrabálek.

Kniha, která je součástí nové ediční řady Ars Medica, byla slavnostně představena během zahájení konference a na její úspěch si přednosta připil společně s ředitelem Vydavatelství UP Alešem Prstkem, děkanem LF UP Milanem Kolářem a ředitelem FNOL Romanem Havlíkem. Zájemci si již učebnici mohou pořídit na e-shopu Vydavatelství UP zde.

Vedle křtu nové publikace nabídla konference především den nabitý odbornými příspěvky v lékařské a sesterské sekci. Dopolední program se zaměřil na spondylochirurgii, tedy chirurgii páteře, která podle přednosty kliniky tvoří až 60 % jejich výkonů, a na neurochirurgii gliomů, která je příkladem spolupráce mezi medicínskými obory. Odpoledne se řečníci věnovali mimo jiné chirurgii baze lební, dětské neurochirurgii a neuromodulaci.

Smyslem konference bylo především seznámit účastníky s rozsahem činnosti kliniky a také podpora mezioborové spolupráce. „Věřím, že se z Olomouckých neurochirurgických dnů stane tradice, kterou budeme v dalších letech rozvíjet,“ dodal k prvnímu ročníku odborného setkání Lumír Hrabálek.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)