Nová SVOUČka na Pedagogické fakultě vstupuje do druhého desetiletí

Vyhodnocení Studentské věděcké a umělecké odborné činnosti na pedagogické fakultě Foto: Miroslav Zavadil
Friday 28 April 2017, 14:38

Pedagogická fakulta obnovila před jedenácti lety tradici organizování konferencí studentské vědecké a odborné činnosti. V podmínkách fakulty byla původní SVOČka obohacena o uměleckou část, proto byla tradiční zkratka rozšířena. Na pedagogické fakultě se tedy koná konference studentské vědecké a umělecké odborné činnosti (SVOUČ). Letos se uskutečnil její 11. ročník s podtitulem „Propojení teorie a praxe“. Potěšující bylo, že obdobně jako v minulosti se konference zúčastnili také soutěžící ze sesterské zahraniční fakulty. Letos to byly čtyři účastnice z Pedagogické fakulty Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici.

V prostorách obnovené tzv. staré auly pedagogické fakulty se 25. dubna sešly odborné poroty, aby posoudily celkem 23 předložených soutěžních prací. Na odpoledním slavnostním ukončení konference a vyhlášení výsledků zaznělo z úst jednotlivých předsedů porot ocenění vysoké úrovně soutěžních prezentací prakticky u všech soutěžících. Poroty ocenily zanícení studentů pro obor a pro témata řešená v rámci odborné a výzkumné činnosti, kvitovaly velmi dobré propojení teorie s praxí v předložených příspěvcích. Dobrému hodnocení napomohla také kvalitní a kultivovaná prezentace a velmi pohotové reakce v odborné diskusi.

Na prvním místě v sekci pedagogických oborů se umístila Mgr. Jarmila Šiřická, studentka doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogika, s prací Hudební výchova a využití informačních a komunikačních technologií při její edukaci. Porota ocenila přínos výsledků pro praxi jak ve škole, tak při přípravě budoucích učitelů. Dále bylo určeno jedno druhé a jedno třetí místo. 

V sekci učitelských oborů první místo obsadila Nikola Gumanová z PdF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici, a to s prací Výskyt porúch v príjme potravy u žiakov stredných škȏl. Ve vyjádření poroty byl vyzvednut především nadstandardní zájem soutěžící o studovaný obor, kde se snaží propojit teorii s praxí. Dále bylo určeno jedno druhé a jedno třetí místo.

V sekci speciálněpedagogických oborů nebylo první místo určeno. Dvě předložené soutěžní práce se umístily na druhém a třetím místě.

Sekce umělecká činnost a tvorba byla rozdělena na oblast výtvarné tvorby a hudební interpretace. Jediná předložená výtvarná soutěžní práce byla ohodnocena na prvním místě. Studentka Katarína Šabová z PdF Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici prezentovala práci Medzi zvukom a obrazom. V závěrečném hodnocení byl vyzvednut originální tvůrčí přístup soutěžící studentky, vyjádřený experimentální formou.

V oblasti hudební interpretace se spolu s osvědčenými a zavedenými interprety soutěže poprvé zúčastnilo trio studentek bakalářského studijního programu. Lenka Borowská, Natálie Jeníčková a Andrea Váchová předložily nahrávku skladby F. Mendelssohna-Bartholdy „Koncertní kus č. 2 pro dva klarinety a klavír d moll“. V závěru poroty byla konstatována výborná souhra interpretek s prvky individuální virtuozity. Protože šlo o velmi dobře a kvalitně obsazenou soutěžní sekci, porota dále určila dvě druhá a dvě třetí místa.

Mgr. Emílie Petříková, referát vědy a výzkumu Pedagogické fakulty UP

Back