Nově vzniklé Centrum pro soutěžní právo uspořádalo mezinárodní konferenci

Mezinárodní konference Rozcestníky práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví se částečně uskutečnila na PF UP a částečně online. Foto: Michal Černý
Thursday 23 June 2022, 12:00 – Text: Michal Petr, Eva Hrudníková

Na olomoucké právnické fakultě vznikla nová mezioborová výzkumná skupina – Centrum pro soutěžní právo. Zabývá se soutěžním právem v širších souvislostech, včetně nekalé soutěže a práva duševního vlastnictví. První akcí centra byla mezinárodní konference Rozcestníky práva hospodářské soutěže a práva duševního vlastnictví.

Konference se uskutečnila v červnu v hybridní formě. Deset účastníků se setkalo přímo na olomoucké fakultě, dalších pět se připojilo online. Mezi účastníky převažovali odborníci ze střední Evropy – z Česka, Slovenska a Polska. Mezi významné hosty patřil také profesor Bronislav Hazuka z univerzity v japonském Hokkaido.

„První část konference byla věnována právu duševního vlastnictví a nekalé soutěže. Se svými příspěvky vystoupili již zmíněný profesor Hazuka, Michal Černý z domácí právnické fakulty a Jana Strémy z bratislavské Univerzity Komenského,“ vyjmenoval Michal Petr, vedoucí Centra pro soutěžní právo.

Druhá část konference se zaměřila na vlastní soutěžní právo, a to za významného zapojení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, se kterým olomoucká právnická fakulta intenzivně spolupracuje. Diskuze byla rozdělena do tří sekcí. První byla věnována nejnovější judikatuře na české i unijní úrovni, druhá dopadům pandemie covidu-19 na soutěžní právo a politiku a třetí implementaci takzvané Směrnice ECN+. Úvodní přednášku přednesl Jiří Mňuk, v současnosti působící na londýnské UCL. „Následně představily zaměstnankyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Tereza Fryčarová a Andrea Šimordová nejnovější českou judikaturu v soutěžních věcech. Jan Kupčík poté seznámil přítomné se zásadním rozsudkem Soudního dvora ve věci Servizio Elettrico Nazionale,“ doplnil Michal Petr.

Závěrečné dvě sekce se týkaly srovnání praxe v Česku, na Slovensku a v Polsku. Zkušenosti s dopady pandemie covidu-19 debatovali Michal Petr a Pavlína Minaříková a Turan Jafarli, jeho doktorandští studenti, Michaela Nosa ze slovenského soutěžního úřadu a Maciej Janik z univerzity v Łódźi. Transpozici Směrnice ECN rozebírali Romana Skácelová z českého soutěžního úřadu, Eva Zorková z olomoucké právnické fakulty, Magdalena Knapp z univerzity v Bialystoku a Mária Patakyová z bratislavské Univerzity Komenského.

Červnová konference navázala na online semináře pořádané na PF UP v této právní oblasti v posledních dvou letech. Centrum pro soutěžní právo do budoucna počítá s dalšími konferencemi zaměřenými na související aktuální otázky.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)