Novéna k ctihodnému A. C. Stojanovi

Obálka publikace a záběry z jejího představení na půdě CMTF UP.
Foto: Matice cyrilometodějská a Monika Menke
Thursday 1 June 2023, 8:50 – Text: (vim, per)

Novou knižní publikaci, Novénu k ctihodnému A. C. Stojanovi, představili u příležitosti 100. výročí úmrtí olomouckého arcibiskupa Jitka Jonová z katedry církevních dějin a církevního práva CMTF UP a kněz Jiří Zámečník, který s katedrou spolupracuje. Do útlé publikace vybrali devět momentů z arcibiskupova života, které považují i v dnešní době za aktuální. „Rádi bychom čtenářům přiblížili život a dílo tohoto muže, často označovaného za ‚tatíčka Stojana‘ či velkého ‚lidumila‘. Četba připravených textů může vyústit v zamyšlení nad vlastním životem, přinést inspiraci,“ přiblížila Jitka Jonová. Texty lze využít při pravidelných modlitbách, své myšlenky připojil i administrátor olomoucké arcidiecéze a velký kancléř CMTF UP Josef Nuzík. Novénu vydala Matice cyrilometodějská, představena byla v komorním prostředí rotundy CMTF UP, mimo jiné za účasti proděkana pro zahraničí Dominika Opatrného. 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)