O podpoře osob s postižením v kontextu sociální práce

S příspěvkem vystoupila také Lenka Krhutová z Ostravské univerzity.
Foto: Velena Mazochová
Wednesday 12 October 2016, 13:31 – Text: Velena Mazochová

Jak lidé se zdravotním postižením chápou sociální práci a co od ní očekávají? Odpovědi na tuto a další otázky nabídla jednodenní konference, kterou připravila katedra křesťanské sociální práce cyrilometodějské teologické fakulty společně s Asociací poraden pro osoby se zdravotním postižením a olomouckou InternetPoradnou.

Ve fakultní aule se k přednáškám a diskusím sešli studenti a odborníci z akademických pracovišť, z neziskových organizací i státní správy.  Přivítal je děkan Peter Tavel. „Jsem rád, že na půdě teologické fakulty rozvíjíme sociální práci.  Rozměr ´caritas´ patří k podstatným prvkům křesťanské zvěsti, a pokud bychom jej nerozvíjeli, něco podstatného bychom ztratili. Proto vám patří úcta, podpora i radost, že jste tady,“ zdůraznil děkan.

Hlavní téma konference organizátoři zaměřili na potřeby a očekávání osob se zdravotním postižením s cílem přispět k diskusi o zlepšení a zefektivnění vysokoškolské přípravy sociálních pracovníků. „Pomáhající profesionálové často předpokládají, že potřeby cílové skupiny znají, zdravotně postižených se ale nikdo moc neptá. Chtěli jsme proto posoudit, zda jsou sociální pracovníci schopni chápat praktické potřeby hendikepovaných a pracovat s nimi. Zároveň nás zajímalo, jestli vysokoškolská příprava sociálních pracovníků odpovídá požadavkům praxe,“ uvedl Libor Novosád z pořádající katedry.

Vedle přednášek pozvaných odborníků měli účastníci možnost seznámit se s výsledky výzkumů, které hostitelské olomoucké pracoviště v současné době dokončilo. „První z nich byl zaměřen přímo na oslovení cílové skupiny, abychom zjistili, co od sociální práce zdravotně postižení očekávají, druhý se věnoval analýze frekvence dotazů, které lidé s postižením pokládají poradenským pracovníkům. Ze získaných dat lze vyčíst, které potřeby jsou pro ně důležité a které zároveň nejsou často uspokojeny,“ objasnil Libor Novosád. K nejvýznamnějším poznatkům patří podle něj zjištění, které vyvrací obecně přijímaný předpoklad o preferencích zdravotně postižených. „Veřejnost se obvykle domnívá, že očekávají především dávky, důchody, příspěvky nebo pomůcky. Naše výzkumy potvrdily, že hendikepovaní potřebují také sociální kontakty, podporu při hledání zaměstnání stejně jako sdílení zkušeností ze života jiných lidí s postižením,“ přiblížil Libor Novosád.

Právě prezentace výstupů z výzkumných projektů přilákala do Olomouce i Andreu Faltysovou, která působí v oddělení koncepce sociální práce a vzdělávání ministerstva práce a sociálních věcí. „Výsledky výzkumu jsou pro nás velmi zajímavé. Sociální práce ve svém principu směřuje k podpoře různě hendikepovaných nebo sociálně oslabených osob, jde tedy o jedno z nosných témat našeho oddělení,“ uvedla Andrea Faltysová, která ve svém příspěvku účastníky seznámila s ministerskou koncepci pomoci zdravotně postiženým osobám.

„V sociálních otázkách se v Olomouci snažíme být na špici už od dob první republiky,“ zdůraznil moderátor konference a odborný asistent katedry křesťanské sociální práce Jakub Doležel, který krátce představil počátky, vznik a vývoj katedry včetně její spolupráce s CARITAS – Vyšší odbornou školou sociální Olomouc.  Jak připomněl, fakulta nabízí společný bakalářský studijní program Charitativní a sociální práce už od konce devadesátých let, od roku 2010 připojila do nabídky pro uchazeče také dvouleté magisterské studium.

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)