Olomouc zabodovala v Nitře

Mezi domácími soutěžícími se dokázala prosadit Kamila Polonyová, mimo jiné studentka Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol PdF UP. V Interpretační soutěži pedagogických fakult s mezinárodní účastí získala druhé místo a zároveň i Cenu za autorskou tvorbu.
Foto: Archiv KHV PdF UP
Monday 5 June 2023, 12:03

Gaudete, musici! - tímto heslem byla označena letošní soutěž pedagogických fakult v hudebních oborech, oficiálně Interpretační soutěž pedagogických fakult s mezinárodní účastí, jejímž pořadatelem tentokrát byla Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře ve dnech 3. až 5. května 2023.

Poprvé tedy mimo Českou republiku, nicméně s mezinárodní účastí. V drtivé většině mezi hosty převažovali studenti a studentky z Čech a Moravy. Účast by mohla být i pestřejší, pokud by nebylo vyhlášení soutěže dáno na vědomí až v době zahájení letního semestru a neomezilo se pouze na oznámení po internetu – příprava zde hraje nemalou roli. Navíc v oficiálním tištěném programu i přes vzorně uvedený repertoár soutěžících chyběly údaje o názvu fakulty, respektive města, které reprezentují. Takže pouze na základě logických dohadů bylo z toho možno vysledovat, že kromě pražské a olomoucké fakulty přijeli i Poláci a jedna Běloruska, která ale údajně studuje v Praze. Z blízkého Maďarska zřejmě nikdo. Tím se ovšem zdá být výčet drobných nedostatků vyčerpán – organizace byla skvělá, sympatické rovněž rozmístění jednotlivých akcí bez nepříjemného přejíždění.

Nesporným přínosem bylo vypsání několika zcela nových soutěžních oborů: jednak Hudebně dramatický projekt – zúčastnili se pouze nitranští studenti, dále obor Zvuková tvorba, který ale nebyl vůbec obsazen, zaujal však Neoperní zpěv s povinností jedné muzikálové a jedné všeobecně populární ukázky zpívané na mikrofon s reprodukovaným doprovodem. Mezi domácími soutěžícími se dokázala prosadit Bc. Kamila Polonyová z KHV PdF UP v Olomouci nejen získáním cenného 2. místa ale i Cenou za autorskou tvorbu interpretací písně Vďačnosť, evidentně zkomponované na slovenský text. Celkově ale možno konstatovat, že jak organizátoři, tak pochopitelně i soutěžící prozatím spíše sbírali zkušenosti a do budoucna lze předpokládat o tyto nové obory zvýšený zájem a logicky i nárůst kvality.

Z ostatních soutěžních oborů byla nejvíce obsazena Hra na klavír a především Hra na varhany, kde získali Čestná uznání olomoučtí studenti František Dvořák (Katedra hudební výchovy) a Kristýna Novotná (Katedra pedagogiky – Ústav cizích jazyků). František Dvořák si ale skvěle vedl v oboru Sólový zpěv – získal 1. cenu. Kristýna Novotná jej pohotově a bezvadně doprovodila na klavír.

Solidní účast byla rovněž v oboru Hra na smyčcové nástroje, o něco méně na nástroje dechové. Obor Hra na kytaru zastupoval pouze jeden soutěžící.

Již tradičně uzavřel soutěžní klání koncert laureátů uspořádaný 5. května v podvečerních hodinách. Možno nazvat malým překvapením, že byl František Dvořák požádán, aby ze svého soutěžního repertoáru předved píseň Su – Čonga ze Země úsměvů skladatele Franze Lehára, jedinou operetní ukázku, která na nitranské soutěži zazněla. Ze skladatelů ovšem suverénně vedl J. S. Bach,  zvolilo jej 14 soutěžících a nejen ve varhanní hře, dále převažovali skladatelé z období klasicismu, nejvíce však ze stol. 19. století.  20. a 21. bylo obsazeno spíše sporadicky, výhradně ale v nových soutěžních oborech.

Celkový dojem – vskutku příjemný pocit z dobře připravené akce slovenských kolegů. Již zmíněná perfektní organizace a v neposlední řadě úspěšná reprezentace olomoucké pedagogické fakulty třemi našimi studenty. Možno si jen přát do budoucna podobně skvěle uspořádanou akci – kdoví?

Třeba i u nás v Olomouci.

Ing. MgA. Vladimír Kyas, PhD., katedra hudební výchovy PdF UP 

Back

Privacy settings

We use cookies and any other network identifiers on our website that may contain personal data (e.g. about how you browse our website). We and some of the service providers we use have access to or store this data on your device. This data helps us to operate and improve our services. For some purposes, your consent is required to process data collected in this way. You can change or revoke your consent at any time (see the link at the bottom the page).

(Essential cookies enable basic functions and are necessary for the website to function properly.)
(Statistics cookies collect information anonymously. This information helps us to understand how our visitors use our website.)
(They are designed for promotional purposes, measuring the success of promotional campaigns, etc.)